Õuesõpe

Õuesõpe (ekskursioon/matk) - 1. juuni (1. - 8. klass)

Eesti keele eksam

Põhikooli lõpueksam eesti keelest - 1. juuni (9. klass)

Õuesõpe

Õuesõpe - 8. juuni (1. - 8. klass)

Matemaatika eksam

Põhikooli lõpueksam matemaatikast - 8. juuni (9. klass)

Viimane koolipäev

2017/2018. õppeaasta viimane koolipäev - 11. juuni (1. - 8. klass)

Direktori tänuvastuvõtt

Direktori tänuvastuvõtt (kutsetega) - 8. juuni

Valikeksam

Põhikooli lõpueksam (valikeksam) - 13. juuni (9. klass)

Lõpuaktus

Ridala Põhikooli 59. lennu lõpuaktus - 16. juuni kell 17.00