Kaheksanda klassi õpilased kaitsesid oma loovtöid

18. mail kaitsesid neli 8. klassi õpilast oma põhikooli loovtöid. Loovtööde tegemine, kirjutamine ja avalik kaitsmine on üheks põhikooli lõpetamise eelduseks. Sel aastal toimus see juba viiendat korda ehk justkui väike juubel.

Käesoleval aastal olid õpilased valinud oma tööde teemad huvidest lähtuvalt. Valminud tööd olid mitmekesised, hästi teostatud, ladusalt kirjutatud ja tuumakad. Kaitsmisel esinesid õpilased kindlalt ja oma töö teemat huvitavalt avades.

Kendra Kurisman esitles omaloomingulist lapsepõlvelugude raamatut „Lilled peenralt”, milles on kaheksateist armast, hea stiilitunnetusega ning humoorikat lapsepõlvelugu. Pildid raamatusse joonistas autor ise. Eriliseks teeb raamatu veel see, et Kendra on raamatu ise ka köitnud. Kaaned on puust koos graveeringuga, raamatu selg nahast.

Marten Suurküla teemaks oli „Mängude eelistus Ridala Põhikooli õpilaste seas”. Marten küsitles internetipõhiselt 64 oma koolikaaslast. Tööst saame teada, et kõige enam mängivad Ridala Põhikooli õpilased arvutimänge, neist enim mängitakse „Minecrafti”, enamasti mängitakse kodus ja selleks kulub ööpäevas keskmiselt 2,3 tundi, kõige rohkem valiti vastuseks 1 tund.

Kaks loovtööd olid sporditeemalised. Targo Kokvel sai loovtöö teemavalikuks inspiratsiooni 2016. aasta Rio de Janeiro olümpiamängude vehklemisvõistluste tulemusi jälgides ning kooliaasta algul Ridala koolis toimunud vehklemise demonstratsioonesinemiselt. Targo loovtöö teema kandis pealkirja „Haapsalu vehklemise areng”. Töös oli väga põhjalikult käsitletud Endel Nelise kui Haapsalu vehklemiskoolkonna rajaja elu ja tööd, vehklemiskooli En Garde saamislugu ja tegevust, Endel Nelise töö jätkajate, tema laste, nüüdsete vehklemistreenerite tegevust, Haapsalu vehklejate tuntust maailmas ning Endel Nelise nimelise vehklemishalli rajamist Haapsallu.

Jarmo Lempe uuris motokrossi Eestis ja mujal maailmas. Jarmo, kes ise huvitub ja tegeleb ka motokrossiga, andis ülevaate motokrossi algusest Eestis, Leokite motodünastiast, tähtsamatest motokrossi võistlussarjadest Eestis, tänastest motokuulsustest Eestis ja mujal maailmas ning nende saavutustest. Töö tutvustas veel populaarseid motokrossi rajatisi Eestis ning Ameerikas.

Suur tänu loovtööde kaitsjatele, nende juhendajatele ja kõigile, kes nõu ja jõuga loovtööde valmimise juures abiks olid!

7. klass, kes jälgis loovtööde avalikku kaitsmist, sai kindlasti palju häid mõtteid oma loovtööde tegemiseks. Tööde teostamisega tuleb juba varakult pihta hakata, siis kulgeb kõik rahulikult ja viimase hetke kiirustamine jääb olemata.


Fotod: Tarmo Jõgis
Kersti Arov
õppealajuhataja