• Ürituste kalender

  << jaan. 2021 >>
  ETKNRLP
  28 29 30 31 1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30 31
 • Tulemas | toimumas

 • Uudiste arhiiv:

Töökorraldus

Dokumendid:

PDF dokumentide vaatamiseks sobib enamik tänapäevaseid veebilehitsejaid, dokumendi väljatrükkimisel võib aga seal siiski esineda vigu. Väljatrükkimiseks soovitame siiski eraldi PDF dokumentide lugemise tarkvara nagu Adobe Reader, Foxit Reader vm

 1. Kooli töökorraldus 2020/2021 õppeaastal (PDF)
 2. Põhimäärus (kehtib alates 1. jaanuar 2018)
 3. Ridala Põhikooli kodukord (kehtib alates 20. oktoober 2020)
 4. Ridala Põhikooli lasteaia kodukord (kinnitatud Hoolekogu koosoleku protokolliga nr 16, 24.09.2020)
 5. Ridala Põhikooli õpilaste kooli vastuvõtu ning koolist väljaarvamise kord (heaks kiidetud hoolekogu poolt 19.02.2019, kehtest 20.02.2019 dir kk nr 1-3/7)
 6. Ridala Põhikooli õppekava (kinnit 05.09.2016 dir kk nr 30) ( ↑ peida ↑ ) ( ↓ ava ↓ ) Lehe trükkimiseks koos õppekava dokumentide nimekirjaga palun klõpsake enne 'näita' lingil, alles siis printimisnupul!
 7. Ridala Põhikooli arengukava 2015-2019 (Ridala Vallavolikogu määrus nr 32, 21.04.2015, heaks kiidetud ÕN poolt - ÕN prot nr 5, 06.04.2015 ja hoolekogu kooskõlastus - prot nr 1, 07.04.2015)
 8. Pedagoogide iseseisva enesetäiendamise arvestamise kord (kinnit 12.09.2011)
 9. Ridala Põhikooli vabade ametikohtade täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimise kord (keht 28.12.2011)
 10. Ridala Põhikooli õpilaste hindamise, järgmisse klassi üleviimise ning klassikursust kordama jätmise alused, tingimused ja kord (kinnit dir kk nr 1-3/56, 31.08.2012; jõust al 01.09.2012)
 11. Ridala Põhikooli III kooliastme läbivatest teemadest lähtuva või õppeaineid lõimiva loovtöö korraldamise kord (kinnit dir kk nr 1-3/56, 31.08.2012)
 12. Tugiõppe, õpiabi ja õpilaste nõustamise kord (kinnit dir kk nr 1-3/56, 31.08.2012)
 13. Kirjalike tööde vormistamise juhend (kinnit ÕN otsusega nr 2, 17.10.2012)
 14. Terviseameti kiri koolieelsetele lasteasutustele ja lapsevanematele: Soovitused nakkushaiguste leviku ennetamiseks lasteasutustes (12.02.2016)
 15. Lapsevanema osalustasu määra kehtestamine Haapsalu linna munitsipaallasteaedades (Haapsalu Linnavolikogu otsus 27.09.2019 nr 168; keht al 01.01.2020)

Vormid / blanketid:

DOC-failid on Microsoft Word 2003 formaadis, kasutatav ka LibreOffice'is
Kuigi PDF-failide vaatamiseks sobib enamik tänapäevaseid veebilehitsejaid, võib dokumendi väljatrükkimisel seal siiski esineda vigu, samuti ei ole täidetavad vormid igas veebilehitsejas täidetavad. Väljatrükkimiseks või arvutis täitmiseks soovitame siiski eraldi PDF dokumentide lugemise tarkvara nagu Adobe Reader, Foxit Reader vm
 1. Õpetaja avaldus koolitusele minemiseks:
  Avaldus-koolitusele-minemiseks.doc
 2. Avaldus lasteaiakoha saamiseks tuleb esitada Haapsalu Linnavalitsusele vastavalt Haapsalu linna koolieelsetesse lasteasutustesse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korrale: määrus ja määruse lisana avalduse blankett on saadaval Riigi Teatajas
 3. Taotlus 1. klassi astumiseks tuleb esitada Haapsalu Linnavalitsusele vastavalt Ridala Põhikooli õpilaste kooli vastuvõtu ning koolist väljaarvamise korrale ja Haapsalu linna munitsipaalüldhariduskoolide esimestesse klassidesse õpilaste vastuvõtmise korrale: määrus ja selle lisana 1. klassi vastuvõtmise taotluse blankett on saadaval Riigi Teatajas
 4. Avaldus 1. septembril Ridala Põhikooli 1. klassi astumiseks: PDF (vorm on arvutis täidetav, võib täita ka paberil)
 5. Avaldus 1.-9. klassi astumiseks: PDF (vorm on arvutis täidetav, võib täita ka paberil)
 6. Avaldus teise kooli üleminekuks: PDF (vorm on arvutis täidetav, võib täita ka paberil)
 7. Avaldus õpilaspileti duplikaadi saamiseks: PDF / DOC

Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärgid

Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärgid:

 • Luua lapse arengut soodustav keskkond, toetada lapse loomulikku huvi hankida teadmisi ja saada kogemusi ümbritsevast elust, loodusest ja ühiskonna nähtustest.
 • Luua turvaline ja sobiv arengukeskkond, mis soodustab nii kehalist, vaimset kui ka sotsiaalset arengut ning tagab lapse toimetuleku koolis.
 • Teadmised ja oskused omandatakse läbi mängu ja lõimitud tegevuste.
 • Väärtustada eesti rahvus-ja kultuuritraditsioone ning teistest rahvustest laste kultuuri eripära.

[←tagasi]

Lasteaia päevakava

sõber KARU

(7.00 - 18.00)

7.00 ‑ 8.30 Laste vastuvõtmine
8.30 ‑ 8.40 Hommikuring
9.00 ‑ 9.20 Hommikusöök
9.20 ‑ 10.45 Laste vaba mängimine, organiseeritud tegevused
11.00 ‑ 11.45 Õues
11.45 ‑ 12.00 Ettevalmistused lõunasöögiks
12.00 ‑ 12.30 Lõunasöök
13.00 ‑ 15.00 Vaikne tund
15.00 ‑ 15.30 Äratus, riietumine, isiklik hügieen
15.30 ‑ 16.00 Õhtuoode
16.00 ‑ 18.00 Individuaalne tegelemine lapsega, mängimine, laste kojusaatmine

[tagasi]

Lasteaia rühmade nimekiri

Lasteaia rühmad seisuga 4. jaan 2021. a

lapsi kokku: 36

[←tagasi]


sõimerühm (pihlamarjad)
 1. Jacob Hansi
 2. Sergo Ilisson
 3. Iti Klaudia Kaustel
 4. Ten Kungla
 5. Mia Männamaa
 6. Saskia-Miia Raudsep
 7. Heliine Soosaar
 8. Mathias Soosaar
 9. Kertu Suurküla

Lasteaiaõpetajad: Ülle Kahem, Geili Ostra

[↑ tagasi algusesse ↑]


keskmine rühm (tammetõrud)
 1. Henry Kaivapalu
 2. Bob Klaus Kaustel
 3. Laura Koppe
 4. Ruudi Romek Kruusmann
 5. Rasmus Kuusemaa
 6. Richard Luide
 7. Aleksander Pavlov
 8. Grete Serbin
 9. Joosep-Kristjan Suurkask
 10. Brigitta Vatter
 11. Miila Vatter
 12. Loora Vidrik

Lasteaiaõpetajad: Raja Paalberg, Maire Suurkask

[↑ tagasi algusesse ↑]


vanem rühm (vahtraninad)
 1. Meliisa Aas
 2. Kristofer Djakonov
 3. Hanna Haitjema
 4. Rait Hansman
 5. Henry Kariler
 6. Kaisa Kariler
 7. Patrik Kivimäe
 8. Riko Koppe
 9. Rosanna Kruusmann
 10. Greete Mari Miller
 11. Mikk-Mattias Olgo
 12. Keithi Paes
 13. Anette Raudsep
 14. Roosi-Marie Rink
 15. Robert Truumets

Lasteaiaõpetajad: Raidi Sannik, Pille Vidrik

[↑ tagasi algusesse ↑]


[←tagasi]

Kiusamisest vaba lasteaed

Ridala lasteaia keskmine rühm  ühines 09.03.2012. a MTÜ Lastekaitse Liidu projektiga „Kiusamisest vaba lasteaed“.

Eesmärgiks on luua laste vahel üksteist arvestav ja kaasav kultuur.

Neli põhiväärtust on:

 • Sallivus
 • Austus
 • Hoolivus
 • Julgus

Programmi põhipunktid:

 • Täiskasvanud kannavad vastutust laste seas esineva kiusamise ees
 • Ennetusstrateegiad
 • Valmisolekustrateegiad
 • Kiusamisvastase töö uus sihtgrupp on kiusamise pealtvaatajad
 • Lastekoosluse areng, mida iseloomustab sallivus, austus, hoolivus, julgus

Kampaania sümboliks on mängukaru - SÕBER KARU, mis kiirgab endast turvalisust, hellust ja sõprust.

Kiusamisvastasel programmil on kolm sihtgruppi:

 1. Pedagoogiline personal
 2. Lapsevanemad, keda innustatakse projekti tegevusi toetama
 3. Lapsed

Täpsemalt projekti kodulehel

"Kiusamisest vabaks" esimene koosolek lasteaias

Suvised lasteaiarühmad 2012. a

SUVISED LASTEAIARÜHMAD:

Vastavalt lapsevanematelt 16. maiks 2012. a laekunud sooviavaldustele töötavad 01.06.-17.06.2012. a lasteaiarühmad liitrühmadena alljärgnevalt:

Noorem rühm:

 1. Keira Liisa Hiiemäe - 01.-08.06.
 2. Gordon Erik Kivimäe
 3. Eliise-Lisete Kreeman
 4. Lisandra Lass - 01.-08.06.
 5. Mirtel Müürisepp
 6. Andro Maripuu
 7. Maarja Maripuu
 8. Riho Otsa - 01.-15.06.
 9. Mattias Priinits
 10. Rasmus Ulm - 01.-18.06.
 11. Kaspar Viilma

Õpetajad: Lea Sirel, Merle Lints


Keskmine rühm:

 1. Kris-Oliver Kivimäe
 2. Jan- Mihkel Kreemann
 3. Aileen Kuntsel
 4. Kai Kurisman
 5. Brandon Leesment
 6. Mario Peetris
 7. Karmo Põllumägi
 8. Jarek Tenson
 9. Sander Tenson
 10. Erik Ulm

Õpetajad: Raja Paalberg, Ülle Kahem


Vastavalt lapsevanematelt 16. maiks 2012. a laekunud sooviavaldustele töötab 19.06.-30.06.2012. a suvine lasteaiarühm alljärgnevalt:

 1. Gordon Erik Kivimäe
 2. Kris-Oliver Kivimäe
 3. Eliise-Lisete Kreeman
 4. Jan-Mihkel Kreeman
 5. Aileen Kuntsel
 6. Kai Kurisman
 7. Brandon Leesment - 19.-28.06.
 8. Andro Maripuu
 9. Maarja Maripuu
 10. Mirtel Müürisepp
 11. Mario Peetris - 19.-22.06.
 12. Mattias Priinits
 13. Karmo Põllumägi
 14. Jarek Tenson
 15. Sander Tenson
 16. Kaspar Viilma

Õpetajad: Raja Paalberg, Ülle Kahem, Lea Sirel


Augustis 2012. a töötab üks suvine liitrühm.

 1. Keira-Liisa Hiiemäe - 27.-31.08.
 2. Gordon Erik Kivimäe
 3. Kris-Oliver Kivimäe
 4. Eliise-Lisete Kreeman
 5. Aileen Kuntsel
 6. Lisandra Lass
 7. Andro Maripuu
 8. Maarja Maripuu
 9. Mirtel Müürisepp
 10. Mattias Priinits - 06.-31.08.
 11. Karmo Põllumägi
 12. Jarek Tenson
 13. Sander Tenson
 14. Rasmus Ulm
 15. Lily Vidrik - 13.-31.08.
 16. Kaspar Viilma

Laste lasteaeda toomise ja kojuviimise kindlustavad lapsevanemad.

Kõigi lasteaia nimekirjas olevate laste eest (ka nende, kes ei käi suvistes rühmades) tasuvad lapsevanemad vastavalt vallavolikogu määrusele osalustasu ja õppekulu juuni- ja augustikuu eest.


Milve Viigand
direktor

Lasteaia töötajad ja kontaktid

[tagasi]

Kontaktid:

Lasteaia hoone asub kooli krundil, koolimajast 150 m kaugusel ida pool, Mäemõisa tee (varem Töökoja tee) ääres. Väravad on nii tee kui kooli pool:

( ↑ peida kaart ↑ ) ( ↓ näita kaarti ↓ )

Töötajad (2020/2021 õa):

Lasteaiaõpetajad (tähestikulises järjekorras):

 • Ülle Kahem
 • Geili Ostra
 • Raja Paalberg
 • Raidi Sannik
 • Maire Suurkask
 • Pille Vidrik

 • Muusikaõpetaja: Raidi Sannik
 • Liikumisõpetaja: Siret Peek
 • Logopeed: Keiu Barndõk
 • Lasteaiaõpetaja abi: Maret Valk
 • Lasteaia abitööline: Monika Lints
 • Tervishoiutöötaja: Eve Laherand (mob ; vastuvõtt lasteaias: T 13.30 - 17.00; koolis: R 8.00 - 13.30)

[tagasi]

Kooli andmed (juriidilised andmed)

Kooli nimi:
Ridala Põhikool
Kooli tüüp:
lasteaed-põhikool
Reg nr:
75022508
Arveldusarve nr:
EE351010220267214221
Omandivorm:
munitsipaal
Omanik:
Haapsalu Linnavalitsus (Reg nr 75012802)
Juriidiline aadress:
Ridala Põhikool
Kooli tn 4 (majanumbri muutus 14.03.2017)
Panga küla, Haapsalu linn (aadressi muutus 01.01.2018)
90402 Lääne maakond
telefon:
, - direktor
faks:
veebilehekülg:
www.ridala.edu.ee
e-posti üldaadress:
(kiri suunatakse direktori, õppealajuhataja, sekretäri ja infojuhi postkasti)


Haldusjärelevalvet teostab:
Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakond
aadress:
Tõnismägi 11, Tallinn
Kontaktid

Teenistuslikku järelevalvet teostab:
Haapsalu Linnavalitsus
aadress:
Posti 34, Haapsalu
haridusnõunik
Mari-Epp Täht
e-post:
tel:
mob:

Kooli kontaktid täpsemalt

Lasteaia kontaktid täpsemalt

Projektid

Siia on kogutud teave ja artiklid olulisematest Ridala Põhikoolis juba läbi viidud ja pooleliolevatest projektidest, nii palju kui nende koordinaatorid kodulehele paigutamiseks oma projekti kohta artikleid ja kokkuvõtteid on kirjutanud.

Enne 2013/2014. õppeaastat toimunud ja lõppenud projektide kohta võib artikleid leida vanemate uudiste hulgast

Olümpiamängude kokkuvõte

olümpiatuli

Ridala Põhikooli II Olümpiamängude kokkuvõte

12. – 13. septembril 2013 Ridala kooli spordiväljakul

Ridala Põhikooli teised olümpiamängud olid kahepäevased, nagu 2009. aastal olid esimesedki. Esimesel päeval kohtuti suursportlasega, toimus avatseremoonia, kergejõustiku kümnevõistlus ja olümpiaviktoriin. Teine päev oli spordimängude päev (kolm mängu igale vanuseastmele). Ööbiti koolis, õpilasi toitlustati. Meie olümpiamängudest võttis seekord osa ka Uuemõisa Algkooli esindus 14 õpilasega (kehalise kasvatuse õpetaja Inga Kurvits).

peajumal Zeus olümpiarahu kuulutamas

peajumal Zeus olümpiarahu kuulutamas

Kooliolümpiamängude ettevalmistamine algas juba eelmise õppeaasta kevadel: viidi läbi maskotikonkurss, omaloomingu luuletuste konkurss ja algas ausa mängu konkurss.

Kogu koolipere hääletusel võitis maskoti joonistusvõistluse Kelly-Karen Jõeleht (VIII kl). Tema kelmikas kutsu sai kõige rohkem hääli. Maskoti nimeks sai Sonja-Lotta Veski (IV kl) poolt pakutud Roki.

Joosu, Kaarel ja Roki

Joosu, Kaarel ja Roki

Olümpialuuletuste konkursi parimad luuletajad olid Tarvo Põldmaa, Kairit Vichterpal ja Kristi Vichterpal. Maskoti joonistusvõistluse korraldas õp Piret Silm ja luuletuste konkursi õp Tea Kesa.

Uus õppeaasta algas kohe olümpia­haridus­nädalaga. Tartu Spordi­muuseumi rändnäituse stendid tutvustasid olümpismi põhimõtteid, olümpia ajalugu, Eesti olümpia­liikumist ja Eesti spordi suurtähti. Ridala Raamatukogu juhataja Hilja Tamme korraldamisel tutvusid õpilased raamatukogus olümpia­raamatutega. Viidi läbi õppetunde olümpia­teemadel, klassid loosisid endale olümpia­mängudel esindatava riigi, valmisid nende riikide lipud ja olümpia­teemalised plakatid.

Jaak Mae, 9. klass ja klassijuhataja Pille Raudsepp

Jaak Mae, 9. klass ja klassijuhataja Pille Raudsepp

Päris olümpiapidu algas neljapäeval, 12. septembril, kus koolist sai olümpiaküla. Osalevaid riike tutvustasid olümpiaplakatid klasside ustel. Külla tuli murdmaasuusataja olümpiapronks Jaak Mae. Poolteist tundi kestnud kohtumisel said lapsed teada, kuidas jõutakse olümpiani ja milline on tippsportlase elu. Lapsed esitasid palju küsimusi, pildistasid ennast koos suursportlasega ja said temalt autogramme.

Nüüd algas avamistseremoonia - nagu päris.

Roki ja Joosu

Roki ja Joosu

Olümpiamaskottide Roki ja Joosu saatel suundus koolipere Mäemõisa parki. Pargi mäest sai Olümpos, kus Kreeka kõrgeim jumalanna Hera (õp Kaidi Sits) ja Uuemõisa Algkooli valgetes toogades lapsed tõid Lilian Lemberi viiulimängu saatel „päikesekiirtest" süüdatud tule olümpialastele. „Jumalanna Hera" soovis „Elu ja Rahu" kooli­olümpia­mängudele ning andis tule „Kreeka" tulekandjale (Maian Tohver).

tõrviku süütamine "Olümposel"

tõrviku süütamine "Olümposel"

Tuli rändas edasi „riigist" „riiki", läbides pargi tervisraja, mis oli jaotatud riikide tulekandjate vahel. Oma riikide tulekandjateks olid klasside paremad spordilapsed: Kai Kurisman (Leedu), Tanel Toomemägi (Itaalia), Reli Rosenberg (Kuuba), Marko Mardi (Saksamaa), Jarmo Lempe (Prantsusmaa), Marten Valk (Soome), Raiko Kruusman (Kanada), Helikka Kallus (Norra) ja Martin Karu (Türgi). Tule teekonda jälgisid teised olümplased kõrgendikult.

kogunenud "riikide" võistkonnad

kogunenud "riikide" võistkonnad

Tule teekonna lõppedes asus olümpialaste rongkäik teele avaparaadile: kõige ees „Hera" ise, tema järel „Kreeka" sportlased ja nüüd ülejäänud riigid oma lippudega. Riikide lippe kandsid Maian Tohver, Karli Maisalu, Kleer Jaani, Stelli Hedith Siht, Kärt Hansman, Targo Kokvel, Kristina Tšalova, Riin Rosenberg, Kaarel Koit ja Ardo Põldmaa. Teel ühinesid rongkäiguga ka lasteaialapsed. Piduliku marsi helide saatel võtsid olümpialasi vastu (olümpiavormis, nagu õpilasedki) Ridala Põhikooli õpetajad, Ridala Vallavalitsuse esindajad, kohtunikekogu (vilistlased ja lapsevanemad) ning pealtvaatajad.

Olümpiaakadeemia lipu sissetoomine

Olümpiaakadeemia lipu sissetoomine

Avakõne pidas olümpiakomitee presidendina kooli direktor Milve Viigand. Teised kooliolümpiamängud kuulutas avatuks Ridala vallavanem Toomas Schmidt. Olümpialipu tõid sisse kooli paremad sportlased Jan Rosenberg, Aulike Põllumägi ja Kärt Kurisman. Kohtunike vande andis spordiveteran Ain Kaljuvere ja sportlaste nimel tõotas ausat võistlust spordipoiss Kaarel Koit.

olümpiatule süütamine

olümpiatule süütamine

Olümpiatule süütamise au kuulus III klassi õpilasele Maily Märsile, kes on väga edukas ja mitmekülgne sporditüdruk. Olümpiatuli süttis pidulike signaalide kõlades ja Kaidi Sits esitas olümpiahümni esimese salmi luuleread.

võimlemisrühm "Kirke" esinemas

võimlemisrühm "Kirke" esinemas

Nauditava etenduse andis avatseremoonial Lia Puhmi võimlemisrühm „Kirke". Võimlejate etteastete vaheajal esinesid laululapsed Helen Lember, Martin Karu, Helen Alp ja Lilian Lember ning kooli etlejad Joonas Kollo ja Riin Rosenberg esitasid omaloomingulisi olümpialuuletusi. Avamine lõppes kooliolümpiamarsiga, mis valmis juba kooli esimestel olümpiamängudel. Selle sõnade autoriks on eesti keele õpetaja Tea Kesa ja viisi lõi muusikaõpetaja Anne Pääsuke.

Avatseremoonia „nagu päris" sütitas õpilastes tahte ja vaimu asuda olümpia spordivõistluste maratonile.

Esimesel päeval võisteldi individuaalselt viies vanuseklassis, tütarlapsed ja poisid eraldi, kergejõustiku kümnevõistluses ja võistkondlikuna võeti mõõtu olümpiaviktoriinis.

Teine päev algas loomulikult hommikvõimlemisega. Aeroobikatreener Siret Kosk virgutas uniseid olümpialasi rütmika aeroobikaga. Virguti kiiresti, järgnes korralik hommikusöök ja asuti võistlustulle sportmängudes.

Mängud, milleks olid teatemäng, rahvastepall ja jalgpall, toimusid kolmes grupis, igas viis võistkonda. Iga võistkond sai kolmes mängus kokku mängida 16 neljaminutilist mängu, s.o kokku 64 minutit maksimaalset pingutust. Kõik võistkonnad olid vaprad ja üsna tasavägised.

auhinnalaud

auhinnalaud

Lõpetamisel toimus suur autasustamine. Kõik olümpia­mängu­dest osavõtjad, kes ei tulnud auhinnalisele kohale, said omavalmistatud puust medalid EOA logoga. Auhinnalistele kohtadele tulnud võistlejaid autasustati aga olümpiamedali ja EOA diplomiga.

Ausa mängu konkursi medaliga tunnustati ennastsalgavuse ja väärika võistlemise eest järgmisi õpilasi: Mathias Targamaa, Stelli Hedith Siht, Kätriin Vichtrpal, Karel Nurmetalo, Kärt Kurisman, Tarvo Põldmaa, Kaarel Koit, Helena Vikat ja Maria Seppi. Kõige sisukamate ja loomingulisemate olümpiaplakatite eest märgiti ära III klassi (klassijuhataja õp Sirje Matsik), IV klassi (klassijuhataja õp Inga Otsa), Uuemõisa Algkooli (õp Inga Kurvits) ja VIII klassi (klassijuhataja õp Sirje Korpe) plakatid. Olümpiamedaliga autasustati eelpoolnimetatud konkursside võitjaid.

Pärast Ridala Põhikooli Olümpiakomitee presidendi lõpukõnet kõlas olümpiahümn ja Eesti Olümpiaakadeemia olümpialipu kandsid välja Uuemõisa kooli õpilased Hendrik Laanejõe, Nele Lillemäe ja Maian Tohver. Kustus olümpiatuli.


Täname:

Olümpiamängude eduka kordamineku eest eelkõige suur tänu kooli juhtkonnale, kõikidele õpetajatele ja kooli töötajatele. Eriline tänu peakokale Ester Pihelgale.

Suur aitäh õpilasomavalitsuse liikmetele 2012/2013 – Markus Lember, Martin Karu, Helena Vikat, Kaarel Koit, Kelly-Karen Jõeleht, Aulike Põllumägi, Kärt Kurisman ja Sandra Kasepõld - abi eest olümpiamängude ettevalmistamisel.

Suur tänu spordivõistluste kohtunikena tegutsenud lapsevanematele ja vilistlastele: Ain Kaljuvere, Marcos Valk, Kaido Märss jun, Maiko Toomemägi, Taivo Kurisman, Ly Märss, Janek Hiiemäe, Kelly-Tonili Hiiemäe, Eveli Maripuu ja Pille Jaani.

Suur aitäh maskoti õmblemise eest Angela Vendt'ile, puitmedalite ja lipuvarraste eest Matis Treile, pargi heakorra eest Kaido Märsile, maskoti kostüümi riide muretsemise eest Gina Suurkülale ning ergutava hommikudisko eest Siret Kosele.

Suur tänu Uuemõisa Algkooli õpetajale Inga Kurvitsale ja tema olümpiakoondisele abi eest olümpiamängude avamisel ja konkurentsi eest spordivõistlustel.

Suur tänu Lia Puhmile ja tema võimlejatele esinemise eest avamisel.

Ava- ja lõputseremoonia tegi kuuldavaks Margus Takko - suur aitäh.

Ürituse jäädvustamise eest suur aitäh Aleksander Enderile ja Tarmo Jõgisele.

Lisaks täname loomulikult Eesti Olümpiaakadeemiat kogu toetuse eest selle projekti elluviimisel ja võimaldamisel.

EOA logo

Kooliolümpiamängude peamiseks eesmärgiks oli õpetada õpilasi olümpismi põhimõtteid järgides väärikalt võitma ja kaotama, tegutsema iseseisvalt ja koostöös teistega. Kõik õpilased said sellega suurepäraselt hakkama.

Jätkugu olümpialikku vaimu õppimises ja muudes tegemistes järgmiste mängudeni!


Projektijuht Pille Raudsepp

Spordivõistluste kirjeldused ja tulemused