Erasmus+ pühadesoov

Erasmus+ projekti „Fit for School – Fit for Life“ projekti logo kavandi joonistusvõistluse tulemused.

Ülekoolilisele konkursile laekus 27 logokavandit. Suurim osavõtt oli 2. klassist, millest osales 12 õpilast. Esitatud töödest lubas žürii 7. detsembril toimunud hääletusvooru 14 kavandit.

Oma hääle andis 96 hääletajat. 8 hääletussedelit loeti kehtetuks, kuna olid valesti täidetud. Hääletustulemusena selgusid kolm paremat logokavandit.

 • I koha saavutas 20 poolthäälega 6. kl õpilase Andre Esko kavand.
 • II koht läks 17 poolthäälega 9. kl õpilasele Alexandre Valgemäele.
 • III koha sai 13 punktiga 5. kl õpilaste Helin Mari Maripuu ja Rihanna Kruusmani ühistöö.

Palju õnne võitjatele ja suur aitäh kõigile logo kavandi joonistusvõistlustel osalenud õpilastele!

Kõik osalejad saavad jaanuaris 2019 tasuta ühissõidu Tallinna Jeti jäähalli, omaosalusena tuleb tasuda 5 € ühetunnise sooduspileti lunastamiseks.


10. detsember 2018
Ene Jundas
Erasmus+ projekti koordinaator

Erasmus+ projekti "Fit for School - Fit for Life" kettagolfitund

Erasmus+ projekt „Fit for School – Fit for Life”

ketasgolfimängijad

2. klassi rõõmsad ketasgolfimängijadFoto: Ene Jundas

Ketasgolfitund

2. klassi õpilastel täitus reedel, 23. novembril ammune unistus: teada saada rohkem discgolfist ehk kettagolfist ehk ketasgolfist ja õppida seda mängima.

Treeningtunni viis läbi Lily õde Kati Vidrik. Õpilased said teada, et discgolfi nimetataksegi ketasgolfiks.

Mängu jaoks on vaja spetsiaalset ketast. Kettad erinevad üksteisest suuruse poolest. On olemas ka algajate discgolfi kettad, mis on kergemini kontrollitavad ja ei nõua nii tugevat viset, et sirgelt lennata. Ja kindlasti on vaja discgolfi korvi. Ketasgolf on maastikuspordiala.

Esimene treeningtund läks imekiiresti. Loodame, et saame taas seda põnevat mängu harjutama minna, sest meil on oma Mäemõisa kettagolfirada.


Ene Jundas
2. kl klassijuhataja

Erasmus+ projekti "Fit for School – Fit for Life" logo kavandi võistlus

Rahvusvaheline Erasmus+ projekt „Fit for School – Fit for Life” kutsub kõiki Ridala Põhikooli õpilasi osalema projekti logo kavandi joonistusvõistlusel!

Tingimused

 • formaat A4
 • vabalt valitud tehnikas (värvipliiatsid, viltpliiatsid, guaššvärvid, vesivärvid)
 • töö peab vastama projekti teemale
 • logo kavandamisel peab arvestama projektis osalejaid riike: Austria, Eesti, Hispaania, Itaalia
 • logol olevad kirjad peavad olema inglise keeles
 • töö esitamistähtaeg on 30. november 2018
 • valmistöö esitada projekti koordinaator-õpetaja Enele (2. klass)
 • hääletus parima logo väljaselgitamiseks toimub 7. detsembril
 • logovõistluse kokkuvõte ilmub kooli kodulehel 11. dets 2018 www.ridala.edu.ee
 • tublimatele auhinnad

20. november 2018
Ene Jundas, Erasmus+ projekti koordinaator Ridala Põhikoolis

Mystery Skype Ridala Põhikoolis

Itaalia kooli õpilased püüavad ära arvata meie kooli asukohta

Itaalia kooli õpilased püüavad ära arvata meie kooli asukohta Foto: Ene Jundas

8. novembril toimus Erasmus+ projekti „Fit for School - Fit for Life” esimene videokonverents.

Sel korral viidi interneti teel läbi mäng, mida kutsutakse Mystery Skype. Mängu eesmärgiks on kas‑küsimuste abil välja selgitada mängupartneri asukoht.

Meie kooli esindasid 6. klassi õpilased, kes said proovile panna nii oma inglise keele oskuse kui ka Austria-, Itaalia- ja Hispaania-alased teadmised. Nõu ja jõuga oli abiks inglise keele õpetaja Sirli Niilo.

Saadud teadmistest teeb projekti töörühm partnerkoole tutvustava seinalehe.


Ene Jundas
Erasmus+ projekti koordinaator Ridala Põhikoolis

Oma tegutsemist alustas uus Erasmus+ projekt „Fit for School – Fit for Life”

7. oktoobrist 12. oktoobrini viibisid meie koolis rahvusvahelise projekti koordinaatorid-õpetajad, et panna paika projekti tegevuskava aastateks 2018 – 2020.

Projekti koordinaatorid tööhoosvasakult: õpetajad Sonia Sartori Itaaliast, Juan Antonio Gonzalez Parga Hispaaniast, Cornelia Tschuggnall AustriastFoto: Ene Jundas

Projekti liidriks on Itaalia kool nimega Instituto Comprensivo Folgaria Lavarone Luserna ning partneriteks Austriast Neue Mittelschule Haiming, Hispaaniast Instituto Secular „Hijas de la Natividad de Maria” – Cpr Nuestra Sra del Carmen ning Eestist meie – Ridala Põhikool.

Projekti eesmärgiks on propageerida tervislikke eluviise.

Oleme Ridala Põhikoolis juba alustanud projekti tegevuste elluviimisega. Meie õpilastele on toimunud õpetaja Pille Raudsepa eestvedamisel toredad sügisesed spordipäevad, 11. oktoobril aga valmistasid 4-liikmelised töörühmad oma klassi õpilaste tervislikku eluviisi tutvustavad plakatid „Terves kehas terve vaim”.

Nüüd ootavad meie õpilasi ees uued projektiga seonduvad väljakutsed nagu 8. novembril toimuv MYSTERY SKYPE, kus partnerkoolide õpilaste ülesandeks on võimalikult rohke info saamiseks teineteisele nende koolide kohta küsimusi esitada ja saadud vastuseid hiljem partnerkoolidest seinalehe koostamisel kasutada.

16. novembril toimub aga arvutihääletus selle kohta, milliseid projektiga seonduvaid üritusi–tegevusi soovivad õpilased veel tegevuskavva lisada.

17. detsembril on vaja projektikaaslastele Skype konverentsil tutvustada üht oma maa rahvusspordiala, olles eelnevalt teinud selle kohta lühiuurimuse.

November 2018 – jaanuar 2019 on aga logoideede ja -teostuse aeg. Iga kool võtab Hispaaniasse õpilasvahetusse kaasa 3 oma parimat tööd. Seal valitakse nende hulgast projektile logo.

Hispaaniasse minnakse veebruaris 2019. Meie koolist osaleb partnerkoolidega kohtumisel 4 õpilast ja kaks õpetajat. Kuna projektikohtumistel tehakse palju rühmatöid, peavad õpilased olema valmis suhtlemiseks oma eakaaslastega partnerkoolidest inglise keeles.

Mais 2019 viib tee meid Itaaliasse, septembris ootame ise külla partnerkoolide õpilasi, 2020. mais on aga ees sõit Austriasse.

Projekti lõpparuande kirjutamine toimub Itaalias, kuna Itaalia kool on meie Erasmus+ projekti peakoordinaator.

Toredaid üritusi ja kohtumisi on veelgi.

Kui tekkis tahtmine ja soov Erasmus+ projekti töös aktiivselt osaleda ja kaasa lüüa, võta ühendust õpetaja Ene Jundasega II õppeveerandi 1. nädalal (29. okt – 2. nov), et leppida kokku ühine tegutsemisaeg ja -kava.


Ene Jundas
Erasmus+ projekti koordinaator Ridala Põhikoolis

Erasmus+ projekt „BBB – Bridges Between Borders” lõpusirgel

Ridala Põhikooli õpilased on kahe aasta jooksul 2015–2017 osalenud rahvusvahelises projektis, mis kahjuks hakkab jõudma lõpusirgele.

Projekti pealkirjaks eesti keeles sai „Riikidevahelised sillad”. Sildadeks, mis hakkasid Ridala Põhikooli õpilasi partnerkoolide õpilastega siduma olid:

 1. keel;
 2. traditsioonid ja tavad;
 3. kultuur, muusika ja kunst.

Kõiki neid valdkondi käsitleti kahe aasta jooksul iga partnerkooli poolt, sai koostatud uurimusi, seinalehti, neist said esitlused, mida tutvustati partneritele Skype-konverentsidel ja neljal rahvusvahelisel kohtumisel, mille käigus said õpilased praktiseerida oma inglise keele oskust, IT-alast kompetentsust, sotsiaalseid oskusi, tõsta enesekindlust ja suurendada isiklikku vastutust.

 • Sellesse aega mahtus projektieesmärkide ja –ülesannete täitmine koolis, projektipartnerite külastamine Austrias (Neue Mittelschule Haiming) 30. jaanuar – 05. veebruar 2016, Tšehhi Vabariigis (Základní škola) 03. – 09. detsember 2016 ja Itaalias (Instituto Comprensivo di Scuola Elementare e Media, Folgaria – Lavarone – Luserna) 20. – 26. veebruar 2017. Ridala Põhikooli esindanud töörühma kuulus 4 õpilast ja 2 õpetajat. Iga kohtumise lõpus täitsid nii õpilased kui ka õpetajad tagasisidelehed, et teada saada toimunud kohtumise plussid ja miinused, mis arutatati läbi õpetajate-koordinaatorite poolt, et järgmist õpilasvahetust veelgi tõhusamaks muuta.

  2016. aasta 23. – 29. mail võttis Ridala Põhikool ise vastu partnerkoolide töörühmad ja õpetajad. Meie kohtumise teemaks oli „Muusika/kunst/kultuur”, seetõttu viisime küllatulnud õpilastele ja nende õpetajatele läbi selleteemalised töötoad, et tutvustada partnerkoolidele Eesti ajalugu ja kultuuripärandit.

  Meie kooli õpilased pidasid kirjavahetust Austria kooli õpilastega. Jõuludeks saatsime oma projektipartneritele enda tehtud pühadekaardid ja lisasime juurde väikesed sussišokolaadid.

  4.kl õpilased tunnevad rõõmu äsjavalminud sõnaraamatust

  4.kl õpilased tunnevad rõõmu äsjavalminud sõnaraamatust

  Foto: Ene Jundas

  Projekti tulemusena valmisid ühistööna: kalender, sõnaraamat, kokaraamat. Kõikide partnerkoolide õpilastel oli täita sellega seoses kindlad ülesanded, mis suurendas koostööd erinevate õpilaste vahel koolisiseselt kui ka projektitasandil. Kuna projekti töökeeleks oli inglise keel, siis avanes õpilastel võimalus proovile panna ja täiendada oma keeleoskust. Näiteks:

  • Koostada üks osa kalendrist, valida kolm kalendrikuud ning leida ja anda teavet nendel kuudel toimuvate kommete ja tavade kohta oma riigis;
  • Sõnaraamatute koostamisel leppisid partnerkoolide õpilased eelnevalt kokku, mis teemadel sõnavara kogutakse, õpilased valisid vanasõnu ja kõnekäände, otsisid keelesalme, tõlkisid need inglise keelde ja illustreerisid piltidega. Sõnaraamatud andsid õpilastele hea võimaluse ka üksteise keele tundmaõppimiseks;
  • Kokaraamatusse oli vaja leida oma maa rahvalikke toite ning need ise ka läbi teha. Retseptid jagunesid nelja kategooriasse: eelroad, põhitoidud, magusroad ja joogid.

  Projekti tegevus leidis pidevat kajastamist kooli kodulehel, kooli lehes, Ridala valla lehes, õpetajate töökoosolekutel ning lastevanemate koosolekutel.

  Seega täitsid Ridala Põhikooli õpilased meeskonnatöös partnerkoolide õpilastega Erasmus+ projekti „BBB - Bridges Between Borders” eesmärgid ja ülesanded.

  Ridala Kooli meeskond tänab kõiki, kes aitasid kaasa projekti edukaks läbimiseks meie koolis!


  Ene Jundas
  Erasmus+ projekti „BBB – Bridges Between Borders” koordinaator Ridala Põhikoolis
 • BBB viimane videokonverents

  Erasmus+ projekti „Bridges Between Borders” viimane konverents

  esinemisjärge ootamas

  27. aprillil pidas rahvusvahelise Erasmus+ projekti meeskond maha viimase Skype konverentsi oma partnerkoolidega. Konverentsi teemaks oli „Suvetraditsioonid”.

  seinaleht

  Eeltöö tegid ära 4. klassi õpilased Andre Esko, Mailii Jõeleht, Kai Kurisman, Karli Maisalu, Hiimo Närep, Erik Ulm, Sandra Uustalu ja Otto Valmar Õunas. Nemad uurisid Eesti rahvakalendri tähtpäevi ja valisid neist Austria, Tšehhi Vabariigi ja Itaalia kaaslastele tutvustamiseks välja jaanipäeva, seitsmemagajapäeva, seitsmevennapäeva, rukkimaarjapäeva ja pärtlipäeva. Materjali aitas otsida raamatukogu juhataja Hilja Tamm.

  Kõigepealt valmis õpilastel seinaleht, seejärel alustati tõlkimist. Konverentsile kutsuti appi 6. klassi tüdrukud Reli Rosenberg, Maily Märss, Karmen Lindsalu, Karolin Tiik ja Stelli Hedith Siht.


  Fotod: Ene Jundas
  Ene Jundas
  Erasmus+ projekti „Bridges Between Borders” koordinaator Ridala Põhikoolis

  Erasmus+ projekti „Bridges Between Borders” meeskond käis Itaalias

  Meie kooli töörühm jõudis 27. veebruari öösel koju Erasmus+ projekti neljandalt õpilaskohtumiselt, mis sel korral toimus 20.-26. veebruaril Itaalias Lavarones.

  BBB_kollaaž

  Kollaaž itaaliareisi piltidest: Ene Jundas

  Päevad Itaalias olid tegevusterohked. Eesti, Tšehhi, Austria ja Itaalia õpilased valmistusid üheskoos Erasmus+ õhtuks, et seal edukalt esineda. Projektilaul kõlas lausa neljas keeles: itaalia, tšehhi, saksa, eesti ja inglise keeles.

  Õpilased tegelesid aktiivselt spordiga: tuubisõit mägedes, mägimatk Lusernas, aardejaht ja sportmängud Folgaarias, seinaronimine Trentos. Tutvuti Itaalia traditsioonilise käsitööga ja valmistati endale tombolo töötoas kenad käepaelad. Õpiti tegema kahvlist võtmehoidjat. Külastati erinevaid Itaalia ajalugu, kultuuri ja traditsioone tutvustavaid muuseume.

  Olime kaasa võtnud sügisel koolis toimunud fotovõistluse „Sillad Eestimaaal“ parimad pildid. Nüüd toimus hääletamine. Parimaks sillapildiks sai Itaalia meeskonna töö.

  Proovisime ka mitmeid traditsioonilisi itaalia roogi.

  Projektikohtumist käisid jäädvustamas reporterid Itaalia riiklikust ning kohalikust Trento televisioonist.

  Õpilastele oli toredaks kogemuseks elada nädal aega Itaalia peredes.


  Ene Jundas
  Erasmus+ projekti „Bridges Between Borders” koordinaator Ridala Põhikoolis

  Erasmus+ „Riikidevahelised sillad” („Bridges Between Borders”) töörühm valmistub sõiduks Itaaliasse

  19. veebruari varahommikul algab sõit Lavaronesse Itaaliasse, kus toimub projektikohtumine partnerkoolidega. Teekonna muudab eriti põnevaks ühine rongisõit Austria ja Tšehhi Vabariigi õpilastega Innsbruckist Trentosse, mis on meie Itaalia sõprade maakonna pealinn.

  Itaaliasse reisivad õpilased

  Foto: Ene Jundas

  Eestimaalt võtame kaasa sügisel toimunud fotovõistluse „Sillad Eestimaal” parimad pildid. Samuti oma osa eesti-inglise-itaalia-saksa-tšehhi sõnaraamatust: värvid, numbrid 1-10, enamlevinud viisakusväljendid, 6 vanasõna. Muusikaõpetaja Anne Pääsukese abiga kirjutasime eestikeelse teksti projektilaulule, mida oleme hoolega harjutanud, et üheskoos partneritega seda tutvumisõhtul laulda. Õpetaja Tarmo Jõgis aitas meil laulu salvestada ning selle abil said ka meie sõbrad õppida selgeks eestikeelse variandi.

  Itaaliasse sõidavad Andre Esko ja Karli Maisalu 4. klassist, Mathias Targamaa 5. ja Cassandra Bulak 6. klassist ning õpetaja Piret Silm.

  Töörühm jõuab tagasi Eestimaale ööl vastu 27. veebruari.


  Ene Jundas
  Rahvusvahelise Erasmus+ projekti „Riikidevahelised sillad” koordinaator
  « Vanemad postitused