• Ürituste kalender

  << veebr. 2019 >>
  ETKNRLP
  28 29 30 31 1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 1 2 3
 • Tulemas | toimumas

 • Uudiste arhiiv:

Töökorraldus

Dokumendid:

PDF dokumentide vaatamiseks sobib enamik tänapäevaseid veebilehitsejaid, dokumendi väljatrükkimisel võib aga seal siiski esineda vigu. Väljatrükkimiseks soovitame siiski eraldi PDF dokumentide lugemise tarkvara nagu Adobe Reader, Foxit Reader vm

 1. Põhimäärus (kehtib alates 1. jaanuar 2018)
 2. Sisekorraeeskiri (kinnitatud 2013. a)
 3. Ridala Põhikooli õppekava (kinnit 05.09.2016 dir kk nr 30) ( ↑ peida ↑ ) ( ↓ ava ↓ ) Lehe trükkimiseks koos õppekava dokumentide nimekirjaga palun klõpsake enne 'näita' lingil, alles siis printimisnupul!
 4. Ridala Põhikooli arengukava 2015-2019 (Ridala Vallavolikogu määrus nr 32, 21.04.2015, heaks kiidetud ÕN poolt - ÕN prot nr 5, 06.04.2015 ja hoolekogu kooskõlastus - prot nr 1, 07.04.2015)
 5. Pedagoogide iseseisva enesetäiendamise arvestamise kord (kinnit 12.09.2011)
 6. Ridala Põhikooli vabade ametikohtade täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimise kord (keht 28.12.2011)
 7. Ridala Põhikooli õpilaste hindamise, järgmisse klassi üleviimise ning klassikursust kordama jätmise alused, tingimused ja kord (kinnit dir kk nr 1-3/56, 31.08.2012; jõust al 01.09.2012)
 8. Ridala Põhikooli III kooliastme läbivatest teemadest lähtuva või õppeaineid lõimiva loovtöö korraldamise kord (kinnit dir kk nr 1-3/56, 31.08.2012)
 9. Tugiõppe, õpiabi ja õpilaste nõustamise kord (kinnit dir kk nr 1-3/56, 31.08.2012)
 10. Kirjalike tööde vormistamise juhend (kinnit ÕN otsusega nr 2, 17.10.2012)
 11. Terviseameti kiri koolieelsetele lasteasutustele ja lapsevanematele: Soovitused nakkushaiguste leviku ennetamiseks lasteasutustes (12.02.2016)

Vormid / blanketid:

DOC-failid on Microsoft Word 2003 formaadis, kasutatav ka LibreOffice'is
Kuigi PDF-failide vaatamiseks sobib enamik tänapäevaseid veebilehitsejaid, võib dokumendi väljatrükkimisel seal siiski esineda vigu. Väljatrükkimiseks soovitame siiski eraldi PDF dokumentide lugemise tarkvara nagu Adobe Reader, Foxit Reader vm
 1. Õpetaja avaldus koolitusele minemiseks:
  Avaldus-koolitusele-minemiseks.doc
 2. Avaldus lasteaiakoha saamiseks tuleb esitada Haapsalu Linnavalitsusele vastavalt Haapsalu linna koolieelsetesse lasteasutustesse vastuvõtmise korrale: määrus ja määruse lisana avalduse blankett on saadaval Haapsalu kodulehel hariduse alajaotises
 3. Taotlus 1. klassi astumiseks tuleb esitada Haapsalu Linnavalitsusele vastavalt Haapsalu linna munitsipaalüldhariduskoolidesse vastuvõtmise korrale: määrus ja selle lisana 1. klassi vastuvõtmise taotluse blankett on saadaval Haapsalu kodulehel hariduse alajaotises
 4. Avaldus 2.-9. klassi astumiseks: PDF / DOC
 5. Avaldus teise kooli üleminekuks: PDF / DOC
 6. Avaldus õpilaspileti duplikaadi saamiseks: PDF / DOC