Eksamid ja riiklikud tasemetööd 2018/2019. õa

TASEMETÖÖDE ÕPPEAINED, VORMID JA AJAD 2018/2019. õa

3. klass:
 1. eesti keel (kirjalik)8. mai 2019;
 2. matemaatika (kirjalik)15. mai 2019.
4. klass:
 1. loodusõpetus (kirjalik)2. oktoober 2018;
6. klass:
 1. eesti keel (kirjalik)14. mai 2019;
 2. matemaatika (kirjalik)21. mai 2019;
7. klass:
 1. loodusõpetus (kirjalik)25. september 2018;

ÜHTSETE PÕHIKOOLI LÕPUEKSAMITE ÕPPEAINED, VORMID JA AJAD 2019. a

 1. eesti keel (kirjalik)3. juuni 2019. a;
 2. matemaatika (kirjalik) 10. juuni 2019. a;
 3. valikeksam 13. juuni 2019. a;
  kirjalik: bioloogia, keemia, füüsika, geograafia, ajalugu, ühiskonnaõpetus, inglise keel võõrkeelena, vene keel võõrkeelena
 4. valikeksam 13. - 14. juuni 2019. a;
  eksami suuline osa: inglise keel võõrkeelena, vene keel võõrkeelena

Alus: Haridus- ja teadusministri määrus nr 17, 17.05.2018


[tagasi]