Õpetajate konsultatsioonide ajad

[tagasi]

2018/2019. õppeaasta

Jrk nr Õpetaja nimi Õppeaine Klass Konsultatsiooni toimumise aeg
1. Kersti Arov matemaatika 9. klass LÕK E 2. tund
eesti keel
loodusõpetus 5. klass K 6.-7. tund
2. Jelena Dubrovskaja vene keel 8. - 9. klass E 7. tund või kokkuleppel õpetajaga
3. Ene Jundas eesti keel, matemaatika, loodusõpetus 2. klass T 8. tund
inglise keel 3. klass N 6. tund
keemia 8. - 9. klass E 7. tund, T 8. tund
4. Triinu Karolin bioloogia, geograafia 7. - 9. klass kokkuleppel õpetajaga
5. Tea Kesa eesti keel, kirjandus 5. - 9. klass T 8. tund või kokkuleppel õpetajaga
kirjandiõpetus 9. klass
6. Eda Kivimäe eesti keel, matemaatika, loodusõpetus, tööõpetus 1. klass kokkuleppel õpetajaga
7. Aime Koit eesti keel, matemaatika, loodusõpetus, kunst, inimeseõpetus, tööõpetus 3. klass K 7.-8. tund
arvutiõpetus 1. - 5. ja 7. - 8. klass
8. Maidu Leever matemaatika 5. - 9. klass T 6. ja 8. tund, K 7.-8. tund, N 3., 7. ja 8. tund
arvutiõpetus 6. klass
9. Olga Loonde loodusõpetus 6. klass N 2.-3. tund või kokkuleppel õpetajaga
10. Sirje Matsik eesti keel, matemaatika, loodusõpetus, kunst 4. klass E 7. tund
kehaline kasvatus 1. ja 2. klass kokkuleppel õpetajaga
11. Denis Naumov ajalugu 5. - 9. klass N 2. tund, R 2. tund või kokkuleppel õpetajaga
ühiskonnaõpetus 6. ja 9. klass
12. Sirli Niilo inglise keel 4. - 9. klass T 8. tund, K 8. tund või kokkuleppel õpetajaga
karjääriõpetus 9. klass
13. Rein Peek tehnoloogia­õpetus 4. - 9. klass kokkuleppel õpetajaga
14. Anne Pääsuke muusikaõpetus 1. - 9. klass kokkuleppel õpetajaga
15. Pille Raudsepp kehaline kasvatus 3. - 9. klass kokkuleppel õpetajaga
16. Piret Silm kunst 2. ja 5. - 8. klass K 7. tund
käsitöö ja kodundus 4. - 9. klass
inimeseõpetus 5. - 8. klass
kultuurilugu 2. ja 5. klass
joonestamine 9. klass
17. Milvi Uusen füüsika 8. ja 9. klass R 2. tund või kokkuleppel õpetajaga
loodusõpetus 7. klass
18. Milve Viigand vene keel 6. ja 7. klass R 1. ja 2. tund
  • Õpilane lepib õpetajaga eelnevalt tunni kokku.
  • Vajadusel kutsub õpetaja ise õpilasi konsultatsiooni (sellisel juhul on see õpilasele kohustuslik).

 

Kersti Arov
õppealajuhataja

[tagasi]