EESTI VABARIIGI HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUMI koolidevaheline haridusliku lõimumise projekt "Läbi teatrielamuse ja ühistegevuste teise rahvuse kultuuri" (26.-29.09.2017.a)

Ridala Põhikooli 4.-9. klassi õpilased ja Haapsalu Nikolai Kooli 7.-9. klassi õpilased viisid nelja järjestikuse päeva jooksul (26.-29.09.2017) läbi erinevaid kahe kooli õpilaste ja õpetajate koostööd arendavaid ning vastastikuseid kultuuriteadmisi rikastavaid ühistegevusi.

HTM toetus projektile oli 7 609,00 € ja omaosalus 490,90 €.


Projektijuht
Milve Viigand

Projekti kokkuvõte (PDF)