• Ürituste kalender

  << apr. 2021 >>
  ETKNRLP
  29 30 31 1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 1 2
 • Tulemas | toimumas

 • Uudiste arhiiv:

Töökorraldus

Dokumendid:

PDF dokumentide vaatamiseks sobib enamik tänapäevaseid veebilehitsejaid, dokumendi väljatrükkimisel võib aga seal siiski esineda vigu. Väljatrükkimiseks soovitame siiski eraldi PDF dokumentide lugemise tarkvara nagu Adobe Reader, Foxit Reader vm

 1. Kooli töökorraldus 2020/2021 õppeaastal (PDF)
 2. Ridala Põhikooli päevakava 2020/2021 õppeaastal (PDF)
 3. Põhimäärus (kehtib alates 1. jaanuar 2018)
 4. Ridala Põhikooli kodukord (kehtib alates 20.10.2020, LISA 1 alates 29.01.2021)
 5. Ridala Põhikooli lasteaia kodukord (kinnitatud Hoolekogu koosoleku protokolliga nr 16, 24.09.2020)
 6. Ridala Põhikooli õpilaste kooli vastuvõtu ning koolist väljaarvamise kord (heaks kiidetud hoolekogu poolt 19.02.2019, kehtest 20.02.2019 dir kk nr 1-3/7)
 7. Ridala Põhikooli õppekava (kinnit 05.09.2016 dir kk nr 30) ( ↑ peida ↑ ) ( ↓ ava ↓ ) Lehe trükkimiseks koos õppekava dokumentide nimekirjaga palun klõpsake enne 'näita' lingil, alles siis printimisnupul!
 8. Ridala Põhikooli arengukava 2015-2019 (Ridala Vallavolikogu määrus nr 32, 21.04.2015, heaks kiidetud ÕN poolt - ÕN prot nr 5, 06.04.2015 ja hoolekogu kooskõlastus - prot nr 1, 07.04.2015)
 9. Pedagoogide iseseisva enesetäiendamise arvestamise kord (kinnit 12.09.2011)
 10. Ridala Põhikooli vabade ametikohtade täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimise kord (keht 28.12.2011)
 11. Ridala Põhikooli õpilaste hindamise, järgmisse klassi üleviimise ning klassikursust kordama jätmise alused, tingimused ja kord (kinnit dir kk nr 1-3/56, 31.08.2012; jõust al 01.09.2012)
 12. Ridala Põhikooli III kooliastme läbivatest teemadest lähtuva või õppeaineid lõimiva loovtöö korraldamise kord (kinnit dir kk nr 1-3/56, 31.08.2012)
 13. Tugiõppe, õpiabi ja õpilaste nõustamise kord (kinnit dir kk nr 1-3/56, 31.08.2012)
 14. Kirjalike tööde vormistamise juhend (kinnit ÕN otsusega nr 2, 17.10.2012)
 15. Terviseameti kiri koolieelsetele lasteasutustele ja lapsevanematele: Soovitused nakkushaiguste leviku ennetamiseks lasteasutustes (12.02.2016)
 16. Lapsevanema osalustasu määra kehtestamine Haapsalu linna munitsipaallasteaedades (Haapsalu Linnavolikogu otsus 27.09.2019 nr 168; keht al 01.01.2020)

Vormid / blanketid:

DOC-failid on Microsoft Word 2003 formaadis, kasutatav ka LibreOffice'is
Kuigi PDF-failide vaatamiseks sobib enamik tänapäevaseid veebilehitsejaid, võib dokumendi väljatrükkimisel seal siiski esineda vigu, samuti ei ole täidetavad vormid igas veebilehitsejas täidetavad. Väljatrükkimiseks või arvutis täitmiseks soovitame siiski eraldi PDF dokumentide lugemise tarkvara nagu Adobe Reader, Foxit Reader vm
 1. Õpetaja avaldus koolitusele minemiseks:
  Avaldus-koolitusele-minemiseks.doc
 2. Avaldus lasteaiakoha saamiseks tuleb esitada Haapsalu Linnavalitsusele vastavalt Haapsalu linna koolieelsetesse lasteasutustesse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korrale: määrus ja määruse lisana avalduse blankett on saadaval Riigi Teatajas
 3. Taotlus 1. klassi astumiseks tuleb esitada Haapsalu Linnavalitsusele vastavalt Ridala Põhikooli õpilaste kooli vastuvõtu ning koolist väljaarvamise korrale ja Haapsalu linna munitsipaalüldhariduskoolide esimestesse klassidesse õpilaste vastuvõtmise korrale: määrus ja selle lisana 1. klassi vastuvõtmise taotluse blankett on saadaval Riigi Teatajas
 4. Avaldus 1. septembril Ridala Põhikooli 1. klassi astumiseks: PDF (vorm on arvutis täidetav, võib täita ka paberil)
 5. Avaldus 1.-9. klassi astumiseks: PDF (vorm on arvutis täidetav, võib täita ka paberil)
 6. Avaldus teise kooli üleminekuks: PDF (vorm on arvutis täidetav, võib täita ka paberil)
 7. Avaldus õpilaspileti duplikaadi saamiseks: PDF / DOC

Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärgid

Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärgid:

 • Luua lapse arengut soodustav keskkond, toetada lapse loomulikku huvi hankida teadmisi ja saada kogemusi ümbritsevast elust, loodusest ja ühiskonna nähtustest.
 • Luua turvaline ja sobiv arengukeskkond, mis soodustab nii kehalist, vaimset kui ka sotsiaalset arengut ning tagab lapse toimetuleku koolis.
 • Teadmised ja oskused omandatakse läbi mängu ja lõimitud tegevuste.
 • Väärtustada eesti rahvus-ja kultuuritraditsioone ning teistest rahvustest laste kultuuri eripära.

[←tagasi]

Lasteaia päevakava

sõber KARU

(7.00 - 18.00)

7.00 ‑ 8.30 Laste vastuvõtmine
8.30 ‑ 8.40 Hommikuring
9.00 ‑ 9.20 Hommikusöök
9.20 ‑ 10.45 Laste vaba mängimine, organiseeritud tegevused
11.00 ‑ 11.45 Õues
11.45 ‑ 12.00 Ettevalmistused lõunasöögiks
12.00 ‑ 12.30 Lõunasöök
13.00 ‑ 15.00 Vaikne tund
15.00 ‑ 15.30 Äratus, riietumine, isiklik hügieen
15.30 ‑ 16.00 Õhtuoode
16.00 ‑ 18.00 Individuaalne tegelemine lapsega, mängimine, laste kojusaatmine

[tagasi]

Lasteaia rühmade nimekiri

Lasteaia rühmad seisuga 4. jaan 2021. a

lapsi kokku: 36

[←tagasi]


sõimerühm (pihlamarjad)
 1. Jacob Hansi
 2. Sergo Ilisson
 3. Iti Klaudia Kaustel
 4. Ten Kungla
 5. Mia Männamaa
 6. Saskia-Miia Raudsep
 7. Heliine Soosaar
 8. Mathias Soosaar
 9. Kertu Suurküla

Lasteaiaõpetajad: Ülle Kahem, Geili Ostra

[↑ tagasi algusesse ↑]


keskmine rühm (tammetõrud)
 1. Henry Kaivapalu
 2. Bob Klaus Kaustel
 3. Laura Koppe
 4. Ruudi Romek Kruusmann
 5. Rasmus Kuusemaa
 6. Richard Luide
 7. Aleksander Pavlov
 8. Grete Serbin
 9. Joosep-Kristjan Suurkask
 10. Brigitta Vatter
 11. Miila Vatter
 12. Loora Vidrik

Lasteaiaõpetajad: Raja Paalberg, Maire Suurkask

[↑ tagasi algusesse ↑]


vanem rühm (vahtraninad)
 1. Meliisa Aas
 2. Kristofer Djakonov
 3. Hanna Haitjema
 4. Rait Hansman
 5. Henry Kariler
 6. Kaisa Kariler
 7. Patrik Kivimäe
 8. Riko Koppe
 9. Rosanna Kruusmann
 10. Greete Mari Miller
 11. Mikk-Mattias Olgo
 12. Keithi Paes
 13. Anette Raudsep
 14. Roosi-Marie Rink
 15. Robert Truumets

Lasteaiaõpetajad: Raidi Sannik, Pille Vidrik

[↑ tagasi algusesse ↑]


[←tagasi]

Kiusamisest vaba lasteaed

Ridala lasteaia keskmine rühm  ühines 09.03.2012. a MTÜ Lastekaitse Liidu projektiga „Kiusamisest vaba lasteaed“.

Eesmärgiks on luua laste vahel üksteist arvestav ja kaasav kultuur.

Neli põhiväärtust on:

 • Sallivus
 • Austus
 • Hoolivus
 • Julgus

Programmi põhipunktid:

 • Täiskasvanud kannavad vastutust laste seas esineva kiusamise ees
 • Ennetusstrateegiad
 • Valmisolekustrateegiad
 • Kiusamisvastase töö uus sihtgrupp on kiusamise pealtvaatajad
 • Lastekoosluse areng, mida iseloomustab sallivus, austus, hoolivus, julgus

Kampaania sümboliks on mängukaru - SÕBER KARU, mis kiirgab endast turvalisust, hellust ja sõprust.

Kiusamisvastasel programmil on kolm sihtgruppi:

 1. Pedagoogiline personal
 2. Lapsevanemad, keda innustatakse projekti tegevusi toetama
 3. Lapsed

Täpsemalt projekti kodulehel

"Kiusamisest vabaks" esimene koosolek lasteaias

Suvised lasteaiarühmad 2012. a

SUVISED LASTEAIARÜHMAD:

Vastavalt lapsevanematelt 16. maiks 2012. a laekunud sooviavaldustele töötavad 01.06.-17.06.2012. a lasteaiarühmad liitrühmadena alljärgnevalt:

Noorem rühm:

 1. Keira Liisa Hiiemäe - 01.-08.06.
 2. Gordon Erik Kivimäe
 3. Eliise-Lisete Kreeman
 4. Lisandra Lass - 01.-08.06.
 5. Mirtel Müürisepp
 6. Andro Maripuu
 7. Maarja Maripuu
 8. Riho Otsa - 01.-15.06.
 9. Mattias Priinits
 10. Rasmus Ulm - 01.-18.06.
 11. Kaspar Viilma

Õpetajad: Lea Sirel, Merle Lints


Keskmine rühm:

 1. Kris-Oliver Kivimäe
 2. Jan- Mihkel Kreemann
 3. Aileen Kuntsel
 4. Kai Kurisman
 5. Brandon Leesment
 6. Mario Peetris
 7. Karmo Põllumägi
 8. Jarek Tenson
 9. Sander Tenson
 10. Erik Ulm

Õpetajad: Raja Paalberg, Ülle Kahem


Vastavalt lapsevanematelt 16. maiks 2012. a laekunud sooviavaldustele töötab 19.06.-30.06.2012. a suvine lasteaiarühm alljärgnevalt:

 1. Gordon Erik Kivimäe
 2. Kris-Oliver Kivimäe
 3. Eliise-Lisete Kreeman
 4. Jan-Mihkel Kreeman
 5. Aileen Kuntsel
 6. Kai Kurisman
 7. Brandon Leesment - 19.-28.06.
 8. Andro Maripuu
 9. Maarja Maripuu
 10. Mirtel Müürisepp
 11. Mario Peetris - 19.-22.06.
 12. Mattias Priinits
 13. Karmo Põllumägi
 14. Jarek Tenson
 15. Sander Tenson
 16. Kaspar Viilma

Õpetajad: Raja Paalberg, Ülle Kahem, Lea Sirel


Augustis 2012. a töötab üks suvine liitrühm.

 1. Keira-Liisa Hiiemäe - 27.-31.08.
 2. Gordon Erik Kivimäe
 3. Kris-Oliver Kivimäe
 4. Eliise-Lisete Kreeman
 5. Aileen Kuntsel
 6. Lisandra Lass
 7. Andro Maripuu
 8. Maarja Maripuu
 9. Mirtel Müürisepp
 10. Mattias Priinits - 06.-31.08.
 11. Karmo Põllumägi
 12. Jarek Tenson
 13. Sander Tenson
 14. Rasmus Ulm
 15. Lily Vidrik - 13.-31.08.
 16. Kaspar Viilma

Laste lasteaeda toomise ja kojuviimise kindlustavad lapsevanemad.

Kõigi lasteaia nimekirjas olevate laste eest (ka nende, kes ei käi suvistes rühmades) tasuvad lapsevanemad vastavalt vallavolikogu määrusele osalustasu ja õppekulu juuni- ja augustikuu eest.


Milve Viigand
direktor

Lasteaia töötajad ja kontaktid

[tagasi]

Kontaktid:

Lasteaia hoone asub kooli krundil, koolimajast 150 m kaugusel ida pool, Mäemõisa tee (varem Töökoja tee) ääres. Väravad on nii tee kui kooli pool:

( ↑ peida kaart ↑ ) ( ↓ näita kaarti ↓ )

Töötajad (2020/2021 õa):

Lasteaiaõpetajad (tähestikulises järjekorras):

 • Ülle Kahem
 • Geili Ostra
 • Raja Paalberg
 • Raidi Sannik
 • Maire Suurkask
 • Pille Vidrik

 • Muusikaõpetaja: Raidi Sannik
 • Liikumisõpetaja: Siret Peek
 • Logopeed: Keiu Barndõk
 • Lasteaiaõpetaja abi: Maret Valk
 • Lasteaia abitööline: Monika Lints
 • Tervishoiutöötaja: Eve Laherand (mob ; vastuvõtt lasteaias: T 13.30 - 17.00; koolis: R 8.00 - 13.30)

[tagasi]

Kooli andmed (juriidilised andmed)

Kooli nimi:
Ridala Põhikool
Kooli tüüp:
lasteaed-põhikool
Reg nr:
75022508
Arveldusarve nr:
EE351010220267214221
Omandivorm:
munitsipaal
Omanik:
Haapsalu Linnavalitsus (Reg nr 75012802)
Juriidiline aadress:
Ridala Põhikool
Kooli tn 4 (majanumbri muutus 14.03.2017)
Panga küla, Haapsalu linn (aadressi muutus 01.01.2018)
90402 Lääne maakond
telefon:
, - direktor
faks:
veebilehekülg:
www.ridala.edu.ee
e-posti üldaadress:
(kiri suunatakse direktori, õppealajuhataja, sekretäri ja infojuhi postkasti)


Haldusjärelevalvet teostab:
Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakond
aadress:
Tõnismägi 11, Tallinn
Kontaktid

Teenistuslikku järelevalvet teostab:
Haapsalu Linnavalitsus
aadress:
Posti 34, Haapsalu
haridusnõunik
Mari-Epp Täht
e-post:
tel:
mob:

Kooli kontaktid täpsemalt

Lasteaia kontaktid täpsemalt

Projektid

Siia on kogutud teave ja artiklid olulisematest Ridala Põhikoolis juba läbi viidud ja pooleliolevatest projektidest, nii palju kui nende koordinaatorid kodulehele paigutamiseks oma projekti kohta artikleid ja kokkuvõtteid on kirjutanud.

Enne 2013/2014. õppeaastat toimunud ja lõppenud projektide kohta võib artikleid leida vanemate uudiste hulgast

Ridala Põhiklooli IV Kooliolümpiamängud: Lühiprogramm

Joosu
Joosu (2009)
Roki
Roki (2013)
Floppi
Floppi (2017)

LÜHIPROGRAMM

Osavõtjad:
Ridala põhikooli kõik õpilased ja õpetajad, lasteaia keskmine ja vanem rühm kasvatajatega.
Eesmärk:
Olümpialiikumise põhimõtete propageerimise abil parandada õpilaste füüsilise liikumise aktiivsust ja positiivsete väärtushinnangute edenemist. Arendada koostööd erinevate huvipooltega. Kestva rõõmsa ja üksteist mõistvate suhete loomine koolis. Kooli olümpiasangarite selgitamine.
Kooli olümpiamängude komitee:
President - kooli direktor Milve Viigand, Haapsalu linnavalitsuse esindaja Maire Vilbas, õppealajuhataja Kersti Arov, kooli majandusjuhataja Rein Peek, kooli huvijuht Kertu Ilves, infojuht Tarmo Jõgis, kunstiõpetuse ja tööõpetuse õpetaja Piret Silm, lasteaia vanema rühma kasvataja Raidi Sannik, vilistlaste esindaja Meelis Nukki, kooli õpilasomavalitsuse esindajad Mia Eliisa Maripuu ja Rihanna Kruusmann

KAVAS

Aprill
Maskotikonkurss.
 • Õpilased esitavad joonistused aprilli keskpaigaks.
 • Tehtud töödest korraldatakse näitus kooli ruumides.
 • Õpilased, õpetajad ja koolitöötajad valivad oma lemmiku.
 • Kolme rohkem hääli saanud töö põhjal teeb kooli olümpiakomitee lõpliku valiku.
Mai
 1. Maskott saab nime. Iga klass esitab kaks nimekandidaati. Lõpliku otsuse teeb kooli olümpiakomitee.
 2. Algab olümpiasärkide tellimine. Maksumus 7.50€. Soovijatel omaosalus 5€. Maksmise tähtaeg 31. mai. Igale klassile erinev värv.
1.- 15. September
Olümpiaharidusnädal.
 • Kohtumine mõne Eesti Olümpiasangariga (võimalusel Gerd Kanter).
 • Kunstikooli õpilaste joonistused antiikolümpiast.
 • Olümpiateemaline infostend.
 • Viktoriin Tokyo olümpiamängudest (2021 suvi).
 • Klassid loosivad riigi, kelle lipu all võisteldakse olümpial.
 • Klassid valmistavad oma riigi lipud ise ja kujundavad plakatid, mis iseloomustavad tema riiki.
16. september
 1. Olümpiamängude avamine. Avamistseremoonial esinevad meie endised õpilased Liilian Lember ja Martin Karu, oma kooli isetegevuslased ja võimalusel „Kirke” võimlejad.
 2. Spordivõistlused. Toimub kergejõustiku mitmevõistlus traditsioonilistel aladel. Vahealadeks antiikolümpiamänge imiteerivad spordialad.
17. september.
Spordivõistlused sportmängudes. Kooliolümpiamängude lõpetamine, esinevad külalisesinejad.

Kooliolümpiamänge aitavad korraldada oma kooli õpilased, õpetajad, vilistlased ja lapsevanemad, Panga noortekeskus ja Ridala spordiklubi.

Rahalised vahendid – EOA, Ridala põhikool, Haapsalu linnavalitsus, lapsevanemad (olümpiasärk).


Projektijuht
kooli kehalise kasvatuse õpetaja Pille Raudsepp