• Ürituste kalender

  << juuni 2018 >>
  ETKNRLP
  28 29 30 31 1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30 1
 • Tulemas

 • Uudiste arhiiv:

SA Innove ning Haridus- ja Teadusministeeriumi rahuloluküsimustikud õpilastele, õpetajatele ja lapsevanematele

Palume vastata elektroonsele küsitlusele, see on võimalik kuni 17. 31. märtsini 2017!

Rahuloluküsitlustega kogutakse infot õpilaste, õpetajate ja lapsevanemate kooliga rahulolu kohta. Selle eesmärgiks on mitmekesistada õppe kvaliteedi ning õpi- ja töökeskkonna kohta saadavat tagasisidet ning luua võimalused erinevate sihtgruppide heaolu süstemaatiliseks jälgimiseks koolis.

Õpilaste kooliga rahulolu on alates 2016. aastast ka koolide ametlik tegevusnäitaja. Küsimustikega kogutud andmeid kasutatakse koolidele tagasiside andmiseks.

Tagasisides:

 • kõrvutatakse kooli tulemusi koolivõrgu üldiste tulemuste ja varasema aasta küsitlustulemustega;
 • analüüsitakse eri osapoolte rahulolu riiklikul tasemel, jälgides selle muutumist ajas;
 • rahulolu-uuringu tagasiside edastatakse igale koolile hiljemalt käesoleva õppeaasta lõpuks.

Rohkem infot rahuloluhindamise kohta saab lehelt: www.hm.ee/rahulolu.

 • Õpilaste rahuloluküsitluse täitmine viiakse läbi kooli arvutiklassis. (Küsitlus toimub ainult 4. ja 8. klassi õpilastele, gümnaasiumiastmega koolides ka 11. klassile)
 • Kõigile 1. - 9. klassi õpetajatele ja lapsevanematele saatsime eKoolis teate, millele on lisatud Innove ja HTM pöördumine PDF-dokumendina. Pöördumise teisel leheküljel sisaldub ka link, millelt avaneb teile mõeldud küsitlus (olemas nii eesti kui vene keeles täitmise võimalus)
  (Et küsimustikule vastaksid vaid õigesse sihtgruppi kuuluvad inimesed, ei ole seda kahjuks muul viisil teile võimalik edastada)
  Palume kõigil eKooliga liitunud lapsevanematel eKooli sisse logida ja teile saadetud teatega kaasas olev PDF-dokument avada. Küsimustiku lingid on dokumendi teisel leheküljel, küsitluse lisas nr 1.
  Kui mõni seni eKooliga mitte liitunud lapsevanem soovib nüüd küsimustikule vastamiseks eKooliga liituda, siis on see võimalus loomulikult olemas. eKooli kasutamine lapsevanematele on alati olnud tasuta (ärge laske end segadusse ajada tasuliste lisateenuste pakkumistest - neid ei ole vaja tellida, kui te neid ei soovi).

Palume vastata elektroonsele küsitlusele, see on võimalik kuni 17. 31. märtsini 2017!