Kooli andmed (juriidilised andmed)

Kooli nimi:
Ridala Põhikool
Kooli tüüp:
lasteaed-põhikool
Reg nr:
75022508
Omandivorm:
munitsipaal
Omanik:
Ridala Vallavalitsus (Reg nr 75022479)
Juriidiline aadress:
Ridala Põhikool
Kooli tn 4 (majanumbri muutus 14.03.2017)
Panga küla, Ridala vald
90402 Läänemaa
telefon:
479 2128, 521 8578 - direktor
faks:
479 2128
veebilehekülg:
www.ridala.edu.ee
e-posti üldaadress:
ee.ud1508554274e.ala1508554274dir@k1508554274pr1508554274


Järelevalvet teostab:
Haridus- ja Teadusministeeriumi põhja piirkonna välishindamisosakond
aadress:
Tõnismägi 11, Tallinn
põhja piirkonna ekspert:
Kristina Johannes
e-post:
ee.mh1508554274@senn1508554274ahoJ.1508554274anits1508554274irK1508554274
mob:
5687 6468
tel:
735 4069

Kooli kontaktid täpsemalt

Lasteaia kontaktid täpsemalt