Koolibussi ajad ja peatused (kaartideta)

Sellest leheküljest on olemas ka Delfi kaartidega versioon.
Hoiatus! Kaartidega lehekülje avamine võib olla aeglane!

2016/17. õa

Koolibussid tavalise töökorralduse puhul:

LIIN nr 1
HAAPSALU – JÕÕDRE – RIDALA KOOL
  • Liini pikkus hommikul ja õhtul 15,3 km, millest mustkattega 15,3 km.
  • Hommikune ja õhtune vedu samal marsruudil. Bussi kohtade arv minimaalselt 40.
Peatus Aeg
Hommik Õhtu
E T, K, N R
Haapsalu Veekeskus 7.25 15.05 16.00 14.10
Haapsalu Leivatehas 7.26      
Ridala mägi 7.35      
Parila veski 7.37      
Parila keskus 7.40      
Ridala kool 7.50 14.40 15.35 13.40
LIIN nr 2
HAAPSALU – MÄGARI – ASUKÜLA MÕIS – RIDALA PÕHIKOOL

kehtib alates 14. nov

  • Liini pikkus hommikul ja õhtul 22,2 km, millest mustkattega osa 20,0 km ja kruuskattega osa 2,2 km.
  • Hommikune ja õhtune vedu samal marsruudil. Bussi kohtade arv minimaalselt 32
Peatus Aeg
Hommik Õhtu
E T, K, N R
Uuemõisa (HKHK) 7.10 15.10 16.05 14.10
Uuemõisa Konsum 7.11      
Haapsalu Tamme 7.14      
Haapsalu Niine 7.15      
Haapsalu Turu 7.17      
Paralepa Nelgi 7.19      
Kiltsi-Asuküla teerist 7.20      
Mägari 7.25      
Endine Asuküla kauplus 7.31      
Topu tee 7.33      
Käpla 7.38      
Ridala kool 7.45 14.40 15.35 13.40
LIIN nr 3
HAESKA – RIDALA KOOL – KIIDEVA – PUISE – RIDALA KOOL
  • Liini pikkus hommikul 38,0 km, millest mustkattega osa 30,5 km ja kruuskattega osa 7,5 km.
  • Liini pikkus õhtul E-N 50,6 km, millest mustkattega osa 47,6 km ja kruuskattega osa 3 km.
  • Liini pikkus õhtul R 17,6 km, millest mustkattega osa 14,6 km ja kruuskattega osa 3 km.
  • Hommikune ja õhtune vedu erineval marsruudil. Bussi kohtade arv minimaalselt 16.
  • Sõltuvalt kooli tegevusest võib Puise suunal õhtune liini pikkus muutuda. Transport Puisesse toimub direktori korraldusel ja tellimisel.
Peatus Aeg
Hommik
Kooli peatus (Haeska) 7.15
Haeska mõis 7.18
Reppo teerist 7.19
Saardniku talu 7.22
Ridala kool 7.35
Kiideva 7.30
Puise 7.40
Puise nina 7.42
Laomäe 7.47
Ridala kool 7.50
Peatus Aeg
Õhtu
E T, K, N R
Ridala kool 14.30 15.30 -  
Laomäe 14.33 15.33 -  
Tuuru 14.34 15.34 -  
Kiideva 14.41 15.41 -  
Puise 14.51 15.51 -  
Puise nina 14.53 15.53 -  
Ridala kool 15.00 16.00 13.40
Vätse 15.10 16.10 13.50
Kooli peatus (Haeska) 15.17 16.17 13.57
Saardniku talu 15.23 16.23 14.04
Reppo teerist 15.27 16.27 14.07
Haeska mõis 15.35 16.35 14.10

Tavalisest erinevast töökorraldusest ja bussiaegadest teavitatakse õpilasi aegsasti ette.


[tagasi]