• Ürituste kalender

  << apr. 2024 >>
  ETKNRLP
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30 1 2 3 4 5
 • Tulemas | toimumas

 • Uudiste arhiiv:

Töökorraldus

Õppetöö:

Dokumendid:

PDF dokumentide vaatamiseks sobib enamik tänapäevaseid veebilehitsejaid, dokumendi väljatrükkimisel võib aga seal siiski esineda vigu. Väljatrükkimiseks soovitame siiski eraldi PDF dokumentide lugemise tarkvara nagu Adobe Reader, Foxit Reader vm

 1. Kooli töökorraldus 2020/2021 õppeaastal (PDF)
 2. Ridala Põhikooli päevakava 2021/2022. õppeaastal (PDF)
 3. Põhimäärus (kehtib alates 1. jaanuar 2018)
 4. Ridala Põhikooli kodukord (kehtib alates 20.10.2020, LISA 1 alates 29.01.2021)
 5. Ridala Põhikooli lasteaia kodukord (kinnitatud Hoolekogu koosoleku protokolliga nr 16, 24.09.2020)
 6. Ridala Põhikooli õpilaste kooli vastuvõtu ning koolist väljaarvamise kord (heaks kiidetud hoolekogu poolt 19.02.2019, kehtest 20.02.2019 dir kk nr 1-3/7)
 7. Haapsalu linna munitsipaalüldhariduskoolide esimestesse klassidesse õpilaste vastuvõtmise kord (Haapsalu LV määrus nr 6, 23.03.2022)
 8. Ridala Põhikooli õppekava (kinnit 05.09.2016 dir kk nr 30) ( ↑ peida ↑ ) ( ↓ ava ↓ ) Lehe trükkimiseks koos õppekava dokumentide nimekirjaga palun klõpsake enne 'näita' lingil, alles siis printimisnupul!
 9. Ridala Põhikooli arengukava 2015-2019 (Ridala Vallavolikogu määrus nr 32, 21.04.2015, heaks kiidetud ÕN poolt - ÕN prot nr 5, 06.04.2015 ja hoolekogu kooskõlastus - prot nr 1, 07.04.2015)
 10. Pedagoogide iseseisva enesetäiendamise arvestamise kord (kinnit 12.09.2011)
 11. Ridala Põhikooli vabade ametikohtade täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimise kord (keht 28.12.2011)
 12. Ridala Põhikooli õpilaste hindamise, järgmisse klassi üleviimise ning klassikursust kordama jätmise alused, tingimused ja kord (kinnit dir kk nr 1-3/56, 31.08.2012; jõust al 01.09.2012)
 13. Haapsalu linna õpilaste tunnustamise kord (koolide lõpetajatele makstav ühekordne õppe toetus gümnaasiumi medaliga või põhikooli kiitusega lõpetajale) (vastu võetud 30.04.2021 nr 85)
 14. Ridala Põhikooli III kooliastme läbivatest teemadest lähtuva või õppeaineid lõimiva loovtöö korraldamise kord (kinnit dir kk nr 1-3/56, 31.08.2012)
 15. Tugiõppe, õpiabi ja õpilaste nõustamise kord (kinnit dir kk nr 1-3/56, 31.08.2012)
 16. Kirjalike tööde vormistamise juhend (kinnit ÕN otsusega nr 2, 17.10.2012) ( ↑ peida ↑ ) ( ↓ Soovitused ↓ ) Lehe trükkimiseks koos soovitustega palun klõpsake enne 'Soovitused' lingil, alles siis printimisnupul!
 17. Terviseameti kiri koolieelsetele lasteasutustele ja lapsevanematele: Soovitused nakkushaiguste leviku ennetamiseks lasteasutustes (12.02.2016)
 18. Lapsevanema osalustasu määra kehtestamine Haapsalu linna munitsipaallasteaedades (Haapsalu Linnavolikogu otsus 27.09.2019 nr 168; keht al 01.01.2020)

Vormid / blanketid:

DOC-failid on Microsoft Word 2003 formaadis, kasutatav ka LibreOffice'is
Kuigi PDF-failide vaatamiseks sobib enamik tänapäevaseid veebilehitsejaid, võib dokumendi väljatrükkimisel seal siiski esineda vigu, samuti ei ole täidetavad vormid igas veebilehitsejas täidetavad. Väljatrükkimiseks või arvutis täitmiseks soovitame siiski eraldi PDF dokumentide lugemise tarkvara nagu Adobe Reader, Foxit Reader vm
 1. Õpetaja avaldus koolitusele minemiseks:
  Avaldus-koolitusele-minemiseks.doc
 2. Avaldus lasteaiakoha saamiseks tuleb esitada Haapsalu Linnavalitsusele vastavalt Haapsalu linna koolieelsetesse lasteasutustesse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korrale: määrus ja määruse lisana avalduse blankett on saadaval Riigi Teatajas
 3. Taotlus 1. klassi astumiseks tuleb esitada Haapsalu Linnavalitsusele haridusteenuste halduse süsteemis ARNO, vastavalt Haapsalu linna munitsipaalüldhariduskoolide esimestesse klassidesse õpilaste vastuvõtmise korrale ja Ridala Põhikooli õpilaste kooli vastuvõtu ning koolist väljaarvamise korrale.
  • ARNO süsteemis taotluse esitamisel on abiks juhend. Kui soovite lapsele kohta Ridala Põhikoolis, palume ARNO-s esitatavale taotlusele lisada täidetud avalduse Ridala Põhikooli 1. klassi astumiseks (täidetav PDF), kuna see avaldus sisaldab kooli jaoks väga olulist lisainfot lapse tegeliku elukoha kauguse, koolibussi vajaduse jm ning lisaks ka Teie poolt oluliseks peetava kohta, mida ARNO koolile muul viisil esitada ei võimalda.
  • Kui mingil põhjusel elektroonilise taotluse esitamine ei ole võimalik, siis linnavalitsuse määrus ja selle lisana 1. klassi vastuvõtmise taotluse blankett on saadaval Riigi Teatajas. Täidetud taotlus tuleb esitada Haapsalu Linnavalitsusele, Posti 34
 4. Avaldus 1. septembril Ridala Põhikooli 1. klassi astumiseks: PDF (vorm on arvutis täidetav, võib täita ka paberil)
 5. Avaldus 1.-9. klassi astumiseks: PDF (vorm on arvutis täidetav, võib täita ka paberil)
 6. Avaldus teise kooli üleminekuks: PDF (vorm on arvutis täidetav, võib täita ka paberil)
 7. Avaldus õpilaspileti duplikaadi saamiseks: PDF / DOC


 • Ridala Põhikooli lasteaed Mäemõisa tee 1
  Panga küla, Haapsalu linn
  90402 Läänemaa
  Avatud E-R kl 7.00 - 18.00
  Üldtelefon , mob
  email: E-post:

  Ridala Põhikool Kooli tn 4
  Panga küla, Haapsalu linn
  90402 Läänemaa
  (tähtsad andmed, järelevalve)

  Telefon:
  - direktor
  - õppealajuhataja
  - sekretär
  - õpetajate tuba

  Faks:
  - direktor

  email: E-post: (üldaadress)

  Kodulehekülg:
  www.ridala.edu.ee

  email: