Ridala Põhikooli ja lasteaia kogu pere päev 11. novembril kell 10.00 - 14.15