Hoolekogu


Ridala Põhikooli hoolekogu koosseis alates 6. okt 2016. a
vastavalt Ridala Vallavalitsuse korraldusele 06.10.2016 nr 404
Koolilaste vanemate esindajad Heli Alp
Marju Kurisman
Silvi Kurisman
Eveli Maripuu
Jana Veersalu
Lasteaialaste vanemate esindajad Kairi Õunaid
Ave Rosenberg
Kooliõpetajate esindaja Kersti Arov
Lasteaiaõpetajate esindaja Ülle Kahem
Ridala Vallavolikogu esindaja (alus: Ridala VVK 05.11.2013. a. otsus nr 6) Janek Hiiemäe

Hoolekogu esinaine: Silvi Kurisman - ee.li1508554742am@na1508554742msiru1508554742k.ivl1508554742is1508554742