Hoolekogu


Ridala Põhikooli hoolekogu koosseis alates 4. okt 2017. a
Koolilaste vanemate esindajad Marju Kurisman
Silvi Kurisman
Margus Maripuu
Kooli- ja lasteaialaste vanemate esindajad Maarja Magnus
Jaanika Miller
Lasteaialaste vanemate esindajad Kairi Õunaid
Ave Rosenberg
Kooliõpetajate esindaja Kersti Arov
Lasteaiaõpetajate esindaja Ülle Kahem
Ridala Vallavolikogu esindaja (alus: Ridala VVK 05.11.2013. a. otsus nr 6) Janek Hiiemäe

Hoolekogu esinaine: Silvi Kurisman (mob: 5235190; ee.li1544493787am@na1544493787msiru1544493787k.ivl1544493787is1544493787)Hoolekogu koosolekud 2017-2018. õppeaastal

  1. 21. september 2017
  2. 14. november 2017
  3. 30. jaanuar 2018
  4. planeeritud:
  5. 27. märts 2018