EESTI VABARIIGI HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUMI koolidevaheline haridusliku lõimumise projekt "Ridala Põhikooli ja Haapsalu Nikolai Kooli ühislaager Tuksi spordibaasis"

Projekti raames viidi 2016. a septembris läbi järgmised tegevused:

  • Ühislaager Tuksi spordibaasis.
  • Haapsalu Nikolai Kooli õpilaste ja Ridala Põhikooli õpilaste ühised tegevused Ridala Põhikoolis ja Puise-Kiideva matkarajal.
  • Ridala Põhikooli ja Haapsalu Nikolai Kooli õpilaste ühine Linnamäng Haapsalus.

Projekti eesmärk:

  • Haapsalu Nikolai Kooli õpilastele võimalus arendada oma eesti kõnekeelt ning suhelda omaealiste eesti keelt kõnelevate õpilastega, õppides tundma eesti kultuuri.
  • Läbi huvi- ja sporditegevuse saada üle keelebarjäärist.
  • Algatada Ridala Põhikooli ja Haapsalu Nikolai Kooli vaheline koostöö.
  • Jätkata sõprussidemeid ka pärast projekti lõppemist.

Haridus- ja Teadusministeeriumi toetus: 5 854,00 €

Projekti sisuaruanne PDF-ina: Haridusliku lõimumise projekti sisuaruanne.pdf


Milve Viigand
direktor