• Ürituste kalender

  << mai 2020 >>
  ETKNRLP
  27 28 29 30 1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30 31
 • Tulemas | toimumas

 • Uudiste arhiiv:

Haapsalu Hariduse Tugiteenuste Keskus korraldab Skype ja Zoom vestlusringe lapsevanematele (infot täiendatakse jooksvalt)

Haapsalu Hariduse Tugiteenuste Keskus korraldab käesoleval ja järgneval kuul Skype ja Zoom rakenduste kaudu vestlusringe lastevanematele.

Lisatud 07.04.2020: Vestlusring eripedagoogi ja logopeediga 5-7-aastaste laste vanematele 28. aprillil (registreerumine 20. aprillini, vt lisatud kutset).
Lisatud 15.04.2020: Vestlusring psühholoogi ja sotsiaalpedagoogiga väikelaste ja eelkooliealiste laste (0-6 a) vanematele 6. mail (registreerumine 4. maini, vt lisatud kutset).

Terje Kurismann
Eripedagoog
Haapsalu Hariduse Tugiteenuste Keskus

Teade lapsevanematele seoses distantsõppega

Kool palub lapsevanematel lapse haigestumise korral teatada sellest klassijuhatajale, et õpetajad saaksid õppetööks määratud ülesannete täitmise tulemuste ootamisel sellega arvestada.

Kui palavik või muud haiguse sümptomid ei võimalda õpilasel talle antud ülesandeid määratud tähtajaks täita, siis peavad õpetajad sellega arvestamiseks tema haigestumisest teadlikud olema.

Seepärast palume lapsevanematel teatada klassijuhatajale, kui laps on jäänud haigeks ja ei saa koolitööd teha.

Haapsalu noorsoopolitsei pöördumine lastevanemate ja õpilaste poole

Leidkem üheskoos lastega viise koduse aja sisustamiseks

Eestis on koroonaviirusega võitlemiseks välja kuulutatud eriolukord. Koolid ja huvikoolid on suletud ning noortele võib justkui tunduda, et nüüd on rohkem vaba aega, mida koos sõpradega veeta. Kuid nii see kahjuks ei ole. Tegu on aga suurepärase võimalusega avastada toredaid viise, kuidas perena ühiselt aega veeta.

Kindlasti me kõik soovime, et meie tavaline elurütm taastuks ja viirusesse nakatumise hirm kaoks. Sinna jõudmiseks peame tegema koostööd ja lähtuma eriolukorra juhistest. Lastele saavad siin eeskujuks olla täiskasvanud. Lapsed veedavad tavapärasest rohkem aega oma vanematega ja see on suurepärane võimalus neile selgitada, miks see nii on ja mis on põhjustanud eriolukorra riigis.

Tänavapildist kipub jääma mulje, et noored Haapsalu elanikud ei ole päris täpselt aru saanud, miks on piirangud seatud ja millist eesmärki need täidavad. Seltskondade kogenemine tänavatel, skateparkides, kergliiklusteedel, spordiväljakutel, kaubanduskestustes lubatud ei ole. Liikumispiirangu eesmärk on võimalikult palju vältida inimeste vahetuid kontakte, et ennetada koroonaviirusesse nakatumist.

[ loe edasi » ]

TOIDUABI eriolukorras

Toiduabi pakkumine õpilastele eriolukorra kehtivuse ajal

Seoses eriolukorra meetmete rakendamisega on õpilased distantsõppel ning teatud osale õppuritest on äärmiselt oluline toiduabi tagamine.

Haapsalu Linnavalitsus korraldab toiduabi abivajavatele Haapsalu linna üldhariduskoolides õppivatele õpilastele alljärgnevalt:

 • Toiduabi taotlemiseks esitab lapsevanem või eestkostja kirjaliku avalduse Haapsalu Linnavalitsusele või koolile.
 • Taotluses esitatakse taotleja nimi, isikukood, elukoht, toetuse taotlemise põhjus.
 • Taotlust ei pea esitama, kui abivajajaga on juba personaalselt ühendust võetud või abivajadus on juba esitatud.

Toiduabi pakutakse kuni eriolukorra lõppemiseni.


Artikkel Haapsalu kodulehel

Distantsõpe jätkub vähemalt kevadvaheajani

HEAD ÕPILASED JA LAPSEVANEMAD, DISTANTSÕPE JÄTKUB!

Seoses COVID-19 haiguse levikuga jäävad koolid suletuks vähemalt kuni kevadvaheajani. Koolivaheaeg toimub tavapärasel ajal 20.-26. aprillini.

Kaks esimest nädalat distantsõppel on läinud töiselt, oleme koos jagu saanud kitsas­kohtadest ning õppetöö sujub!

Suur aitäh meie kõikidele õpilastele, lapsevanematele ja õpetajatele mõistva ja vastutustundliku õppimise ning õpetamise eest!

Ridala Põhikool jätkab distantsõpet samadel alustel.

 • TASEMETÖID SELLEL KEVADEL EI TOIMU!
 • PÕHIKOOLI LÕPUEKSAMITE TOIMUMINE VÕI EDASILÜKKAMINE OTSUSTATAKSE VASTAVALT OLUKORRALE RIIGIS

Püsime kodus! Sellega hoolime endast, oma lähedastest ja sõpradest!

Lasteaia töö eriolukorras

Head lasteaialaste vanemad!

Ridala Põhikooli lasteaias töötab alates 17. märtsist 2020 seoses koroonaviiruse COVID-19 puhanguga üks valverühm.

 • Palume teavitada eelmisel päeval, et teie laps tuleb homme lasteaeda.
 • Lapsi ootame lasteaeda hiljemalt kell 8.00.
 • Palume jälgida uudiseid kooli kodulehel vähemalt kord päevas, võimalusel õhtuti.

Milve Viigand
direktor

Palume kõigil õpilastel endale või lapsevanematel oma lapsele registreerida eKooli konto, kui seda seni veel pole.

[täiendatud 23.03.2020]

Seoses kooli üleminekuga distantsõppele on vajalik, et igal õpilasel oleks isiklik eKooli konto. Seda nii õppetöö efektiivsemaks korraldamiseks kui näiteks eKooli konto sidumiseks Opiq õpikeskkonnaga. Lapsevanema konto selleks ei sobi.

eKooli konto loomiseks on esmalt vajalik õpilase isikliku e-posti ehk e-maili konto olemasolu. Kui seda pole seni loodud, tuleb seda teha enne eKooli konto registreerimist.

E-posti konto võib luua näiteks gmail.com, outlook.com, online.ee, mail.ee või mõnda muusse keskkonda, mida ise eelistate. Gmail.com ja outlook.com kontode loomisel on lastele ealised piirangud. Juhised lapsevanemale oma alla 13-aastasele lapsele Gmaili või Microsofti konto loomiseks on nüüd → siin ← olemas.

[ loe edasi » ]

Haapsalu Hariduse Tugiteenuste Keskus töötab edasi

Ka praeguses üsna keerulises olukorras töötab Haapsalu Hariduse Tugiteenuste Keskus edasi.Meie eesmärgiks on oma tugispetsialistidega olla toeks nii lastele, lastevanematele kui õpetajatele. On ilmselge, et tavapärasel viisil oma teenust tugispetsialist pakkuda ei saa. Oleme kokku pannud esialgse plaani, kuidas meie maja erinevad spetsialistid saavad oma teenust pakkuda.

Igal nädalalõpul vaatame koos tegevused üle, kui eriolukord jääb kauemaks kestma, ilmselt muutuvad ka meie tegevused täpsemaks.

[Loe edasi...]

Vahtraninade talvised tegemised

Kui kodus igavaks läheb, saate siit vaadata pilte Vahtraninade rühma talvistest tegemistest.

Reio Niilo on meie rühma loodusteadlane. Tema tutvustas meile looduse nädalal habekakku.

Keskkonnanädalal käisime uurimas, kuidas on Mäemõisa pargis ja Panga külas lood prügiga. Korjasime ka ise prügi, kuid endalegi üllatuseks seda palju ei leidnud. 

Tervisenädalal tõid lapsed lasteaeda enda valmistatud võileibu ja meie meditsiinitöötaja Eve Laherand viis lastega läbi tervisehommiku.

Koolivaheajal käisime koos Tammetõrude rühmaga Haapsalu linnuses vastlaprogrammil ja saime isegi lossimägedes kelgutada.

 


Vahtraninade rühma õpetaja Raidi

Kooli üleminek distantsõppele seoses eriolukorra kehtestamisega

 • Vastavalt Valitsuskabineti otsusele (13.03.2020) viia nakkusohu tõttu haridusasutused alates 16. märtsist 2020. a distantsõppele, õpivad alates 16. märtsist 2020. a kõik Ridala Põhikooli õpilased kodus. Õppetöö toimub e-koolis õpetajate poolt edastatud tööülesannete alusel.
 • Õpilased täidavad õpetajate poolt neile antud ülesandeid ja saadavad vastavalt õpetaja poolt antud meiliaadressile, e-kooli või vastavasse õpikeskkonda.
 • Õpetaja kontrollib ja hindab õpilaste tööd ning paneb hinded/tagasiside e-kooli.
 • III õppeveerandi pabertunnistuse saavad õpilased distantsõppe lõppedes, e-kooli kaudu aga 20. märtsil 2020. a.
 • Distantsõppe perioodil EI TOIMU ÕPILASÜRITUSED, HUVIRINGID, TREENINGUD jne.
 • Distantsõppe perioodil VIIBIVAD ÕPILASED KODUS ja vanematel palume jälgida, et lapsed peaksid kinni koduväliste tegevuste keelust.
 • Palume pidevalt jälgida e-kooli ja kooli kodulehte edasise informatsiooni saamiseks.
 • Õpilased, kes ei osalenud reedel õppetöös ning õpikud on seetõttu koolis, saadavad oma vanemad esmaspäeval, 16. märtsil kooli õpikute järele.

Milve Viigand
direktor
« Vanemad postitused
Uuemad postitused »