Hoolekogu


Ridala Põhikooli hoolekogu koosseis alates 19. dets 2018. a
vastavalt Haapsalu Linnavalitsuse korraldusele nr 1159 19.12.2018
Koolilaste vanemate esindajad Silvi Kurisman
Ave Rosenberg
Kairi Õunaid
Lasteaialaste vanemate esindajad Maarja Magnus
Vilistlaste esindaja Margus Maripuu
Kooliõpetajate esindaja Kersti Arov
Lasteaiaõpetajate esindaja Ülle Kahem
Haridust toetava organisatsiooni esindaja Jaanika Miller
Haapsalu linnavolikogu esindaja Urmas Koppe


 • Ridala Põhikooli lasteaed Mäemõisa tee 1
  Panga küla, Haapsalu linn
  90402 Läänemaa
  Avatud E-R kl 7.00 - 18.00
  Üldtelefon , mob
  email: E-post:

  Ridala Põhikool Kooli tn 4
  Panga küla, Haapsalu linn
  90402 Läänemaa
  (tähtsad andmed, järelevalve)

  Telefon:
  - direktor
  - õppealajuhataja
  - sekretär
  - õpetajate tuba

  Faks:
  - direktor

  email: E-post: (üldaadress)

  Kodulehekülg:
  www.ridala.edu.ee

  email: