Töötajad

Direktsioon:

Õpetajad tähestikulises järjekorras:
  • Kersti Arov - matemaatika, eesti keel
  • Jelena Dubrovskaja - vene keel
  • Ene Jundas - klassiõpetaja, inglise keel, keemia
  • Kadri Jürjer - klassiõpetaja, matemaatika, tööõpetus
  • Tea Kesa - eesti keel, kirjandus, kirjandiõpetus
  • Eda Kivimäe - õpiabi rühma õpetaja
  • Aime Koit - klassiõpetaja, arvutiõpetus
  • Sirje Korpe - loodusõpetus, bioloogia, geograafia, keemia
  • Maidu Leever - matemaatika, arvutiõpetus
  • Annely Lember - kunstistuudio õpetaja
  • Olga Loonde - klassiõpetaja abi, eesti keel
  • Margit Mald - keraamikaklassi õpetaja
  • Sirje Matsik - klassiõpetaja, õpiabi rühma õpetaja, kehaline kasvatus
  • Denis Naumov - ajalugu, ühiskonnaõpetus
  • Sirli Niilo - inglise keel, karjääriõpetus, haridustehnoloog
  • Rein Peek - tehnoloogiaõpetus
  • Anne Pääsuke - muusikaõpetus
  • Mare Rannast - logopeed
  • Pille Raudsepp - kehaline kasvatus
  • Piret Silm - kunstiõpetus, käsitöö ja kodundus, inimeseõpetus, joonestamine, kultuurilugu
  • Milvi Uusen - füüsika, loodusõpetus
  • Milve Viigand - vene keel

[Lasteaia töötajad]


Muud töötajad:

[Tööpakkumised]

[pealehele]

[tagasi]