Töötajad

Direktsioon:

Õpetajad tähestikulises järjekorras:
 • Kersti Arov - matemaatika, eesti keel
 • Jelena Dubrovskaja - vene keel
 • Ene Jundas - klassiõpetaja, inglise keel, keemia
 • Kadri Jürjer - klassiõpetaja, matemaatika, tööõpetus
 • Tea Kesa - eesti keel, kirjandus, kirjandiõpetus
 • Eda Kivimäe - õpiabi rühma õpetaja
 • Aime Koit - klassiõpetaja, arvutiõpetus
 • Sirje Korpe - loodusõpetus, bioloogia, geograafia, keemia
 • Maidu Leever - matemaatika, arvutiõpetus
 • Annely Lember - kunstistuudio õpetaja
 • Olga Loonde - klassiõpetaja abi, eesti keel
 • Margit Mald - keraamikaklassi õpetaja
 • Sirje Matsik - klassiõpetaja, õpiabi rühma õpetaja, kehaline kasvatus
 • Denis Naumov - ajalugu, ühiskonnaõpetus
 • Sirli Niilo - inglise keel, karjääriõpetus, haridustehnoloog
 • Rein Peek - tehnoloogiaõpetus
 • Anne Pääsuke - muusikaõpetus
 • Mare Rannast - logopeed
 • Pille Raudsepp - kehaline kasvatus
 • Piret Silm - kunstiõpetus, käsitöö ja kodundus, inimeseõpetus, joonestamine, kultuurilugu
 • Milvi Uusen - füüsika, loodusõpetus
 • Milve Viigand - vene keel

[Lasteaia töötajad]


Muud töötajad:

[Tööpakkumised]

[pealehele]

[tagasi]