EESTI VABARIIGI HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUMI PILOOTPROJEKT „Tavakooli kaasatud HEV õpilaste õppekorralduse toetamine“

Ridala Põhikool osales 14.08.2015 – 31.12.2015. a Haridus- ja Teadusministeeriumi pilootprojektis Kaasav Kool, mille raames toimusid järgmised tegevused:

  • kaasava koolikeskkonna arendamine;
  • koostöövõrgustiku loomine;
  • teemakohastel koolitustel osalemine;
  • kooli meeskonna kogemusseminarid;
  • erinevate õppematerjalide soetamine;
  • kooli õppekava arendustegevused.

Pikem kirjeldus PDF-ina: Kaasav Kool Ridala Põhikoolis 2015. a


Milve Viigand
direktor